„Współpraca i edukacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej z samorządem” pod takim hasłem w  Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej  odbyła się konferencja, w której uczestniczył Jarosław Pinkas  Główny Inspektor Sanitarny i m.in.: Andrzej Płonka, starosta bielski i prezes Związku Powiatów Polskich, Urszula Mendera – Bożek Śląski Państwowy Inspektor Sanitarny, Jarosław Rutkiewicz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku – Białej, Grzegorz Hudzik Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, Anna Kamińska Dyrektor Departamentu Higieny Środowiska oraz Aleksandra Lusawa Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej i Promocji Zdrowia

 

Podczas spotkania omawiano  obszary współpracy sanepidu i samorządu. Dyskutowano  także o wspólnych celach inspekcji i samorządu w obszarze zdrowia publicznego, nadzorze nad podmiotami leczniczymi, ogniskami zakażeń szpitalnych oraz nadzorze nad jakością wody do spożycia, wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.