Ferie zimowe rozpoczęły się  już w pierwszych województwach. To dla uczniów upragniony czas wypoczynku.

Z myślą, aby te wolne dni przebiegały w sposób bezpieczny, Główny Inspektor Sanitarny  oraz Komendant Główny Policji  wystosowali specjalny list do rodziców, w którym przestrzegają przed niebezpieczeństwem zażywania substancji psychoaktywnych.  Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska zwróciła się z prośbą do dyrektorów szkół i placówek oświatowych o zapoznanie rodziców i opiekunów dzieci z treścią listu.