Aktualizacja komunikatu z dnia 14.12.2019 r. w sprawie wycofania z obrotu steków halibuta wędzonych na gorąco o numerze partii 01/340

Główny Inspektor Sanitarny informuje, że otrzymał od Głównego Lekarza Weterynarii informacje o wynikach postępowania wyjaśniającego u producenta w sprawie opisanej w komunikacie https://gis.gov.pl/aktualnosci/wycofanie-z-obrotu-produktu-pn-mc-halibut-niebieski-steki-wedzone-numer-partii-01-340/

Z informacji tych wynika, że drugim odbiorcą partii steków halibuta wędzonych na gorąco o numerze 01/340 od firmy Rybhand Sp. z o.o. Sp. k., poza firmą MAKRO Cash and Carry Polska S.A., była firma Transgourmet Polska Sp. z o.o. prowadząca należące do niej hale Selgros Cash and Carry.

Firma Transgourmet Polska Sp. z o.o. podjęła niezwłoczne działania w celu wycofania kwestionowanej partii produktu z obrotu i poinformowania swoich klientów.

Szczegółowe informacje na temat wycofywanego produktu przez firmę Transgourmet Polska Sp. z o.o. znajdują się na stronie internetowej http://www.selgros.pl/wycofanie-produktu-halibut

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania prowadzony przez dystrybutora.

 

Zalecenia dla konsumentów:

W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem.

Informacje na temat objawów związanych z zakażeniem Listeria monocytogenes zawarte są na stronie internetowej https://gis.gov.pl/zdrowie/choroby-zakazne/ pod hasłem „LISTERIOZA”.