Światowy Dzień Rzucania Palenia przypada zawsze w trzeci czwartek listopada. W Polsce obchodzony jest od 1991 roku.

Najnowsze wyniki badań dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie palenia tytoniu w Polsce, przeprowadzonych przez KANTAR Polska (2019 r), na zlecenie GIS, jednoznacznie wskazują na tendencję spadkową odsetka regularnych palaczy – z 31% w 2011 roku do 21% w 2019 roku oraz na wzrost odsetka osób, które nigdy nie paliły. Ponadto, w 2019 roku zauważalny jest spadek odsetka osób, które próbowały rzucić palenie – różnica 7 punktów procentowych w porównaniu z wynikami z 2017 roku (16% wobec 23%).

Przewlekłe choroby niezakaźne,  w tym te spowodowane paleniem tytoniu i biernym wdychaniem dymu tytoniowego, stanowią w Polsce od lat najważniejszy problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny. Choroby odtytoniowe obejmują 15 nowotworów oraz kilkadziesiąt  chorób układu krążenia, układu  oddechowego i innych narządów. Około 90% chorych na raka płuc to palacze. Mimo to (KANTAR Polska 2019):

  • W dalszym ciągu ponad 1/5 społeczeństwa nałogowo pali papierosy.
  • Tak jak w latach ubiegłych, tak i teraz większości palaczy zdarza się palić w obecności osób niepalących. 8% palących Polaków przyznaje, że czasem pali w obecności dzieci, natomiast w obecności kobiet ciężarnych zdarza się zapalić 1% palaczy.
  • 34% Polaków mówi, że w ich domach pali się tytoń!
  • Mimo zakazu reklamy, aż 15% palących zetknęło się z jakąś formą reklamy i marketingu papierosów!

Z okazji Światowego Dnia  Rzucania Palenia w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczyli: Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas, poseł na Sejm RP Tomasz Latos,  prof. Leszek Markuszewski  Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiobiabetologicznego, prof. Arkadiusz Jawień Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Andrzej Wiśniewski Prezes NFZ Oddział w Bydgoszczy.

Zachęcamy wszystkie osoby palące do zastanowienia się nad najważniejszą wartością jaką jest zdrowie własne i do podjęcia próby rzucenia palenia – nie tylko na ten dzień, ale na całe życie. Szczególnie, że w ciągu ostatniego roku tylko 16% palących podjęło próbę zaprzestania palenia, a tylko 13% palaczy planuje podjąć tą próbę w najbliższym czasie!