100 lat temu (19 lipca 1919 roku ) Sejm niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej  uchwalił Zasadniczą ustawę sanitarną ( Dz. U. Nr 63 poz 371)

Dokument ten był najważniejszą podstawą prawną dla organizowania się całej służby zdrowia w  Polsce, przede wszystkim  dla przeprowadzenia solidnych zmian w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego.  Było to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi nauki oraz poparciu społeczeństwa, które oczekiwało pomocy w walce z chorobami zakaźnymi. Zasadnicza ustawa sanitarna w ogólnym zarysie określiła zadania, prawa i obowiązki rządu i samorządu. Zobowiązała samorządy terytorialne do organizowania szpitali, przychodni, ambulatoriów, a także przygotowania personelu medycznego. Ustawa zapewniła bezpośredni nadzór sanitarny państwa nad zdrowiem publicznym. Dla tego rodzaju organu państwowego pierwszy raz użyto pojęcia „Inspekcja Sanitarna”, której działalność obejmowała wszystkie jednostki terytorialne kraju.

Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas podkreśla: „To 100 lat pracy tysięcy pracowników Inspekcji Sanitarnej zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa milionów obywateli.”

Z tej okazji została przygotowana wystawa „100-lecie służb sanitarnych w Polsce”, którą prezentujemy.