Dziś mija 10. rocznica śmierci profesora Zbigniewa Religi

Wspaniałego człowieka, wielkiego lekarza, niekwestionowanego   autorytetu .  Jego osiągnięcia w kardiochirurgii są powszechnie znane. Mniej znane są jego działania w dziedzinie zdrowia publicznego. Tworzony pod jego kierunkiem Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego kładł nacisk na edukację społeczeństwa o metodach prewencji i zachowaniach prozdrowotnych, roli aktywności fizycznej, zdrowej diety, walki z hipercholesterolemią, nadciśnieniem tętniczym, uzależnieniem od tytoniu i cukrzycą.

Zbigniew Religa Fot.

Zbigniew Religa Fot.

Działania Prof.  Zbigniew Religa jako Ministra Zdrowia w zdrowiu publicznym to m.in. wprowadzenie szczepień przeciwko  Haemophilus influenzae typu B (Hib) , zwiększenie nakładów na  poprawę jakości badań diagnostycznych i poprawę poziomu zgłaszalności pacjentek do programów profilaktycznych raka piersi i raka szyjki macicy oraz rozwój programów leczenia i przeciwdziałania zakażeniom wirusem HCV.