Czynnik uciążliwy w środowisku pracy - to czynnik, którego oddziaływanie na pracownika może być przyczyną złego samopoczucia lub nadmiernego zmęczenia. Nie stanowi zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka, lecz w istotny sposób przyczynia się do obniżenia jego zdolności do wykonywania pracy lub innej działalności bądź wpływa na zmniejszenie wydajności.

Dla czynników uciążliwych nie ustalono NDS, NDN ani czasookresów badań, są jednak ważnym elementem środowiska pracy, których badanie lub pomiary wymagają inne akty prawne np. Kodeks pracy. W zależności od poziomu oddziaływania lub innych warunków czynnik uciążliwy może się stać szkodliwym, a szkodliwy niebezpiecznym.

 

Do głównych czynników o charakterze uciążliwym zaliczyć można następujące kategorie:

  • prace monotypowe
  • mikroklimat umiarkowany
  • hałas infradźwiękowy
  • obciążenie psychiczne
  • obciążenie statyczne
  • oświetlenie
  • wysiłek fizyczny
  • praca na wysokości

 

Bezpieczne i zdrowe warunki pracy przez całe życie zawodowe są dobre dla pracowników, przedsiębiorstw i ogółu społeczeństwa. Takie jest główne przesłanie kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2016–17 zorganizowanej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Bieżąca, prowadzona w latach 2016–2017 kampania „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” służy promowaniu zrównoważonego życia zawodowego i zdrowego starzenia się. W ramach kampanii informuje się o znaczeniu zapobiegania zagrożeniom przez całe życie zawodowe, poszerza się wiedzę w zakresie dostosowywania pracy do indywidualnych zdolności, wspomaga się pracodawców i pracowników poprzez przekazywanie im informacji i narzędzi do zarządzania BHP w kontekście starzenia się pracowników oraz promuje się wymianę dobrych praktyk w tej dziedzinie.

 

hwc2016 480x152

 

Kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2016–17 przyświecają cztery główne cele:

1. promowanie zrównoważonej pracy i zdrowego starzenia się od początku życia zawodowego;

2. zapobieganie problemom zdrowotnym na przestrzeni całego życia zawodowego;

3. umożliwianie pracodawcom i pracownikom zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście starzenia się siły roboczej;

4. wspieranie wymiany informacji i dobrych praktyk.

 

Częścią kampanii jest Europejski konkurs dobrych praktyk. Konkurs jest organizowany przez EU-OSHA we współpracy z państwami członkowskimi i prezydencją Rady UE i ma na celu wskazanie wyróżniających się i innowacyjnych działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Konkurs dobrych praktyk służy również jako platforma wymiany i promocji dobrych praktyk w całej Europie.

 

więcej informacji na:

https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards