Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę! to dodatkowa inicjatywa realizowana w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Trzymaj Formę! - inicjatywy promującej zdrowy styl życia wśród młodzieży szkolnej o największym w Unii Europejskiej zasięgu.

Cele Konkursu:

Głównym celem Konkursu jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród młodzieży gimnazjalnej, w szczególności poprzez:

- pogłębienie wiedzy na temat prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka,

- pogłębienie wiedzy o wartości odżywczej żywności i doskonalenie umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów żywnościowych,

- wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy i doskonaleniu umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych informacji,

- rozwijanie zainteresowań młodzieży gimnazjalnej tematyką zdrowego stylu życia oraz

- kształtowanie u niej prozdrowotnych postaw i zachowań,

- propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym,

- umożliwienie uczniom zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności dotyczących

żywności, żywienia i zdrowego stylu życia.

W roku szkolnym 2016/2017 odbędzie się szósta edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę!.

Kto może wziąć udział:

Konkurs skierowany jest do wszystkich szkół gimnazjalnych, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, jak i tych placówek, które nie realizują Programu.

Konkurs cieszy się rosnącą popularnością wśród młodzieży szkolnej.