Informacja opracowana na podstawie materiałów ECDC  z maja 2017 r.

 

Zachorowania na cholerę występują regularnie od kilku lat w krajach na kontynencie afrykańskim, w krajach Ameryki Centralnej oraz w Azji.

Obecnie ogniska cholery odnotowuje się:

 • w Afryce - w Somalii, Etiopii, Sudanie Południowym, Tanzanii, Kenii, Demokratycznej Republice Konga;
 • w Ameryce Centralnej - na Haiti, Dominikanie;
 • w Azji - w Jemenie oraz Indiach.

W maju 2017 r. w Czechach odnotowano 2 zaimportowane przypadki cholery w związku z pobytem na Zanzibarze.

 

Według danych WHO globalną liczbę zachorowań na cholerę szacuje się na od 1,3 do 4 mln. przypadków rocznie, spośród których 21 tys. do 143 tys. jest śmiertelnych

Cholera to ostro przebiegająca choroba zakaźna wywoływana przez bakterie – przecinkowce cholery. Okres wylęgania choroby wynosi od kilkunastu godzin do 5 dni, przeważnie 2-3 dni. Głównym objawem choroby jest biegunka, jednak ciężkość towarzyszących symptomów może być różna. Choroba zaczyna się nagle i gwałtownie, nie towarzyszy jej gorączka. W postaci typowej dominuje biegunka bez bólów brzucha oraz często także obfite wymioty. Prowadzi to do znacznego odwodnienia, które manifestuje się suchością błon śluzowych, zmniejszeniem elastyczności skóry, zaburzeniami elektrolitowymi, kurczami mięśni. W przypadku braku uzupełnienia traconych płynów może dojść do zgonu. Częściej występują postaci atypowe cholery, przebiegające wyłącznie z biegunką, czy w postaci poronnej, szczególnie u dzieci. U ok. 75 % osób zakażonych mogą nie występować objawy choroby. Do zakażenia człowieka dochodzi poprzez spożycie żywności zanieczyszczonej bezpośrednio lub pośrednio kałem, albo wymiocinami osoby zakażonej lub poprzez wypicie skażonej wody. Rzadziej choroba występuje po spożyciu surowych lub niedogotowanych skorupiaków – krabów, krewetek i innych owoców morza odławianych w przybrzeżnych wodach.

 

Zalecenia dla podróżujących:

 • przestrzegaj zasad higieny osobistej (np. myj ręce wodą z mydłem przed przyrządzaniem i spożywaniem posiłków, po wyjściu z toalety, po zmianie pieluchy u dziecka),
 • jedz tylko żywność poddaną właściwej obróbce termicznej (gotowaną, pieczoną, duszoną, dobrze wysmażoną),
 • do przygotowywania posiłków (np. mycia owoców i warzyw) używaj tylko wody przegotowanej lub butelkowanej,
 • nie spożywaj surowych lub półsurowych ryb i owoców morza,
 • pij tylko przegotowaną wodę lub napoje z fabrycznie zamkniętych butelek,
 • nie używaj kostek lodu sporządzonych z nieprzegotowanej wody lub soków,
 • w przypadku konieczności skorzystania z wody nieprzegotowanej, pochodzącej z niewiadomego źródła, zastosuj specjalne tabletki do odkażania wody (tabletki są dostępne w aptekach – zaopatrz się w nie przed wyjazdem),
 • nie kupuj produktów żywnościowych lub napojów z przydrożnych straganów,
 • utrzymuj porządek w swoim otoczeniu, w szczególności dbaj o czystość w pomieszczeniach takich jak kuchnia i łazienka,
 • stosuj się do zaleceń lekarzy oraz miejscowych służb sanitarnych.

 

W razie zachorowania w trakcie pobytu należy natychmiast poprosić o pomoc lekarską, zaś w przypadku wystąpienia choroby po powrocie z ww. rejonu należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza informując o przebytej podróży.

W celu uzyskania informacji o innych zagrożeniach należy przed wyjazdem do tego kraju skontaktować się z lekarzem medycyny podróży lub lekarzem medycyny tropikalnej, najlepiej nie później niż 6 - 8 tyg. przed planowaną podróżą.

Więcej informacji dotyczących bezpieczeństwa w czasie podróży znajduje się na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” oraz „Odyseusz”.