Opracowanie, przygotowane na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, zawiera informacje obejmujące tematykę dotyczącą sposobów zapewnienia odpowiedniej jakości wody wodociągowej do bezpośredniego spożycia, aby w sposób odpowiedzialny móc zachęcać dzieci do jej korzystania. W zaleceniach zawarte zostały ważne zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego wody tj. m.in.:

- odpowiednia jakość wody zasilającej urządzenia dystrybucyjne;

- wybór optymalnego rodzaju urządzeń dystrybucyjnych;

- lokalizacja, rozmieszczenie i ilość urządzeń bezpośrednio udostępniających wodę wodociągową do picia;

- fachowe podłączenie urządzeń, z zastosowaniem materiałów nie wpływających negatywnie na jakość wody;

- stały nadzór nad bieżącym stanem higienicznym urządzeń, z okresowym czyszczeniem i sanityzacją/dezynfekcją urządzeń;

- okresowa kontrola jakości wody, ze szczególnym uwzględnieniem jakości mikrobiologicznej.

Opracowanie dotyczące udostępniania wody do spożycia w placówkach oświaty