Światowy Dzień Wody - 22.03.2016

Dlaczego Światowy Dzień Wody?

Światowy Dzień Wody, został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 r., w ramach Agendy 21, w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii. Rok 1993 zapoczątkował obchody, które od tej pory odbywają się corocznie pod innym hasłem.

Celem Światowego Dnia Wody jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy związane z zasobami słodkiej wody na świecie. Światowy Dzień Wody 2016 obchodzony jest pod hasłem „Woda i Praca”. Siła wody i pracy zmienia ludzkie życie. Lepsza woda, lepsza praca. Połowa pracowników na Ziemi jest zatrudniona w sektorach związanych z wodą. Miliony z nich są nierozpoznani i niechronieni.

Obchodzony międzynarodowo Światowy Dzień Wody jest okazją do poznania problemów związanych z wodą, poinformowania o nich innych oraz podjęcia działań mogących zmienić istniejącą sytuację. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowiło pierwszy Światowy Dzień Wody na 22 marca 1993 r. Każdego roku UN-Water, agencja koordynująca prace Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące wody i warunków sanitarnych, ustala temat Światowego Dnia Wody odpowiadający obecnym lub przyszłym wyzwaniom.

Dzisiaj prawie połowa pracowników na świecie (ok. 1,5 miliarda ludzi) pracuje w sektorach związanych z wodą, a prawie wszystkie miejsca pracy zależą od wody i tych, którzy zapewniają jej bezpieczne dostarczanie. Mimo to miliony ludzi, którzy w nich pracują, często nie są objęci lub chronieni przez podstawowe prawa pracownicze. Temat Światowego Dnia Wody w 2016 r. – Woda i Praca – skupia się na tym jak wystarczająca ilość i jakość wody może zmienić życie tych pracowników, a nawet całe społeczeństwa i gospodarki.

Więcej o Światowym Dniu Wody (nowościach, faktach, ideach oraz wydarzeniach) znajdziesz na stronie World Water Day.