Wytyczne dotyczące wymagań sanitarno-higienicznych dla saun zostały opracowane
na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny i stanowią zestawienie dobrych praktyk służących zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego osób korzystających z formy rekreacji, jaką są sauny.

Wytyczne zawierają wskazówki dotyczące wymagań sanitarno-higienicznych:

1) strefy przed wejściem do sauny (strefy przygotowawczej);

2) strefy sauny, z uwzględnieniem:

- pomieszczenia o wysokiej temperaturze,

- pomieszczenia z instalacją grzewczą,

- prysznica i basenu do ochładzania ciała – w odrębnym pomieszczeniu lub na zewnątrz budynku,

- elementów wyposażenia do kąpieli stóp,

- pokoju do wypoczynku,

- pomieszczenia gospodarczego/pomocniczego.

Przygotowane opracowanie stanowi wsparcie merytoryczne dla zarządzających tego typu obiektami w zakresie zapewnienia odpowiednich wymagań sanitarno-higienicznych
oraz dla organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawujących nadzór na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wytyczne nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, lecz mają charakter pomocniczy i mogą być stosowane w przypadku braku uregulowań prawnych w tym zakresie.

Prawa autorskie do Wytycznych dotyczących wymagań sanitarno-higienicznych dla saun przysługują Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

Każde wykorzystanie niniejszego opracowania lub jego fragmentu wymaga wskazania przynajmniej źródła.

Wytyczne dotyczące wymagań sanitarno-higienicznych dla saun [link]