W związku ze zgłoszeniami użytkowników pływalni o utrudnieniach w dostępności do obiektów osób chorych na łuszczycę, Główny Inspektor Sanitarny wydał w 2014 r. Oświadczenie, w którym przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie, informując jednocześnie, że łuszczyca nie jest chorobą zakaźną.