Pobieranie próbek to proces pobierania reprezentatywnej części masy wody w celu zbadania jej jakości. Jego prawidłowe przeprowadzenie jest warunkiem koniecznym dla uzyskania wiarygodnych wyników analitycznych.

Film instruktażowy dotyczący pobierania próbek wody na basenach kąpielowych jest dostępny na kanale YouTube Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Z filmu dowiesz się:

· jakie wyposażenie powinien posiadać próbkobiorca,

· jak, gdzie i w jakiej kolejności przebiega proces pobierania próbek wody do:

 - badania temperatury,

 - badań bakteriologicznych,

 - oznaczania stężenia chloru,

· jakich pojemników użyć i jak je prawidłowo oznaczyć,

· jak przechowywać i transportować pobrane próbki.