Mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego osób korzystających z pływalni Główny Inspektorat Sanitarny w 2014 r. wydał „Wytyczne w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach”, które powstały w oparciu o zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia.