Pobieranie próbek to proces pobierania reprezentatywnej części masy wody w celu zbadania jej jakości. Jego prawidłowe przeprowadzenie jest warunkiem koniecznym dla uzyskania wiarygodnych wyników analitycznych.

Film instruktażowy dotyczący pobierania próbek wody z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli jest dostępny na kanale YouTube Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Z filmu dowiesz się:

· jakie wyposażenie powinien posiadać próbkobiorca,

· jak przebiega proces pobierania próbek wody z pomostów (i w przypadku ich braku) do:

- badania temperatury,

- badań bakteriologicznych,

- badań mętności

· jakich pojemników użyć i jak je prawidłowo oznaczyć,

· jak przechowywać i transportować pobrane próbki oraz

· jakie oznaczenia są stosowane do oceny jakości wody do kąpieli oraz oceny zgodnie z klasyfikacją jakości wody dokonaną za okres 4 ostatnich lat.