Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego prowadzony jest Serwis kąpieliskowy dostępny pod adresem http://sk.gis.gov.pl/. Jest to serwis informacyjny o jakości wody w kąpieliskach, zawierający na mapie Polski wykaz wszystkich wyznaczonych uchwałami Rad gmin kąpielisk. W Serwisie kąpieliskowym znajdują się przede wszystkim informacji o jakości wody w kąpieliskach i ich infrastrukturze. Dane zamieszczane na stronie Serwisu kąpieliskowego podczas trwania sezonu kąpielowego aktualizowane są na bieżąco.