Objęcie patronatem honorowym przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub udział Inspektora w komitecie honorowym są wyróżnieniami honorowymi podkreślającymi szczególny charakter imprez lub wydarzeń o dużym znaczeniu dla promocji zdrowia oraz rozwoju ochrony zdrowia w Polsce.

Patronat honorowy Głównego Inspektora Sanitarnego lub jego uczestnictwo w komitecie honorowym mogą być przyznane wydarzeniom lub przedsięwzięciom, które mają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie, ponadregionalne, a także tym, które wpisują się w tematykę zadań realizowanych przez Państwową Inspekcje Sanitarną, a ich realizacja służy promocji zdrowia.

Aby wystąpić o patronat honorowy Głównego Inspektora Sanitarnego lub jego udział w komitecie honorowym organizowanego wydarzenia należy wypełnić wniosek i wysłać go na adres:

03–729 Warszawa

ul. Targowa 65

bądź złożyć w Kancelarii Głównego Inspektoratu Sanitarnego (adres jak wyżej).

Wniosek o patronat należy przesłać nie później niż na dwa miesiące przed dniem, w którym planowane jest przedsięwzięcie.

Złożenie prośby nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu.

Organizator otrzymuje informację o przyznaniu patronatu bądź odrzuceniu wniosku.

Pliki do pobrania:

Wniosek o patronat

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia

 Wydarzenia i przedsięwzięcia objęte patronatem honorowym Głównego Inspektora Sanitarnego w roku 2017

Wydarzenie Data Miejsce Organizator
Kampania informacyjno-edukacyjna "Znamię! Znam je?" styczeń - grudzień projekt ogólnopolski Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii - Instytut im. M.Skłodowskiej Curie
Kurs "Szczepienia ochronne u dzieci - aktualny stan wiedzy" 16-18 stycznia Warszawa Klinika Pediatrii Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
XVIII Regionalna Edycja Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie- Rówieśnicza Edukacja Zdrowotna, Programowanie Postaw Trzeźwości w tym Abstynenckim w Środowisku Młodzieżowym marzec - wrzesień woj. śląskie Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Powrót"
Konferencja "Czyste ręce ratują życie" 9 maja Warszawa Warszawski Uniwersytet Medyczny
Ogólnopolska konferencja naukowa "Choroba i Zdrowie. Profilaktyka i promocja Zdrowia w aspektach Historycznym, Kulturowym i Medycznym" 9 marca Warszawa Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Seminarium "Zanieczyszczenie powietrza a choroby cywilizacyjne" 28 lutego Warszawa Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawski Uniwersytet Medyczny
Cykl konferencji "Rola Jednostek Samorządu Terytorialnego w poprawie dostępności do szczepień ochronnych" marzec-listopad projekt ogólnopolski Stowarzyszenie Parasol dla Życia
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Zdrowie publiczne i współpraca transgraniczna w zapobieganiu chorobom zakaźnym" 22-24 maja Pisz Warmińsko -Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
XV Festiwal Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby kwiecień-wrzesień Busko-Zdrój Starostwo Powiatowe w Busku- Zdroju
Konferencja "Problemy interdyscyplinarne w endokrynologii" 23-24 czerwca Poznań Katedra i Klinika Endokrynologii Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Seminarium "Dobre Praktyki Reklamy Kosmetyczne" 4 kwietnia Warszawa Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego
Konferencja z okazji Światowego Dnia gruźlicy 16 marca Warszawa Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Konferencja naukowa "Zagrożenia i bezpieczeństwo w branży Beauty - ujęcie interdyscyplinarne" 7 czerwca Warszawa Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
VII Krajowa Konferencja Bioindykacyjna "Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny jakości i toksyczności środowiska i substancji chemicznych" 31maja - 2 czerwca Wrocław TIGERT Sp. z o.o.
Konferencja "Czyste ręce ratują życie" 9 maja  Warszawa Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM
Program edukacyjny "Podstępne WZW" styczeń-grudzień projekt ogólnopolski Fundacja "Gwiazda Nadziei"
Konferencja Naukowo - Szkoleniowa 20-23 kwietnia  Wisła Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych
Konferencja "Szczepienia ochronne- ważny element profilaktyki chorób zakaźnych" 28 marca Pabianice Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi
Wielkanoc - Mięsne Święta - Tradycja Polska 21 marca - 14 kwietnia Poznań Warszawa Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej
II Pomorski Przegląd Małych Form Teatralnych "Pomyślmy o HIV" 3 kwietnia Gdańsk Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Konferencja naukowo-szkoleniowa "Dlaczego walka z dopalaczami jest tak bardzo trudna" 27 kwietnia Radom  Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Radomiu
Kampania edukacyjno-informacyjna poświęcona kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych marzec-listopad projekt ogólnopolski  Fundacja Aby Żyć
Monografia pt. "Funkcjonowanie banków mleka kobiecego w pomiotach leczniczych w Polsce - idea i praktyka"     Fundacja Bank Mleka Kobiecego
Badanie punktowego występowania zakażeń związanych z opieką zdrowotną i zużycia antybiotyków w placówkach opieki długoterminowej (HALT-3) kwiecień-czerwiec projekt ogólnopolski Narodowy Instytut Leków
Kurs doskonalący "Szczepienia ochronne u dzieci - aktualny stan wiedzy" 7-9 czerwca Warszawa Klinika Pediatrii Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
27 finał Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 9 czerwca Siedlce Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny W Warszawie
Program edukacyjny "Szkoła niemarnowania jedzenia" wrzesień - październik projekt ogólnopolski Federacja Polskich banków Żywności
Konferencja "Lokalne programy profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia w środowisku nauczania jako praktyczne formy realizacji Narodowego Zdrowia na Pomorzu. 15 czerwca Gdański Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Wydarzenia i przedsięwzięcia objęte patronatem honorowym Głównego Inspektora Sanitarnego w roku 2016

Wydarzenie Data Miejsce Organizator
"Szczepienia ochronne u dzieci - aktualny stan wiedzy" 13-15 stycznia 2016 projekt ogólnopolski Klinika Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Kursokonferencja „Pielęgniarstwo epidemiologiczne – wyzwania w kontekście opieki nad pacjentem poddanym izolacji penitencjarnej” 7-9 maja 2016  Popowo Biuro Służby Zdrowia Centralnego Zarządu Służby Więziennej
III Forum Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych 19-20 maja 2016 Warszawa Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych
Konferencja prasowa z okazji Światowego Dnia Gruźlicy 16 marca 2016 Warszawa Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
XXI Ogólnopolskie Forum Ratownictwa 19 - 20 kwietnia 2016 Inowrocław Prezydent Miasta Inowrocławia
XIV Festiwal Zdrowia w Busku - Zdroju im. Zbigniewa Kociuby 30 września 2016 Busko-Zdrój Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Kampania społeczno-edukacyjna pt. "Pneumokokom mówimy: Szczepimy!" marzec - grudzień 2016 projekt ogólnopolski Fundacja Aby Żyć
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 23-25 maja 2016 Ostróda Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo zdrowotne- ujecie interdyscyplinarne" 13-15 kwietnia 2016 Giżycko Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Kampania informacyjno-edukacyjna "Lekki Tornister" styczeń- sierpień 2016 projekt ogólnopolski Fundacja Rosa
Cykl szkoleń dotyczących profilaktyki używania nowych narkotyków, tzw. "dopalaczy" 31 marca - 7 kwietnia 2016 Warszawa Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie
Kursokonferencja "Pielęgniarstwo epidemiologiczne - wyzwania w kontekście opieki nad pacjentem poddanym izolacji penitencjarnej" 7-9 marca 2016  Popowo Centralny Zarząd Służby Więziennej
III Forum Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych 19 maja 2016 Warszawa Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych
Cykl konferencji "Rola Jednostek Samorządu Terytorialnego w poprawie dostępności do szczepień ochronnych" marzec-listopad 2016 projekt ogólnopolski Stowarzyszenie Parasol dla Życia
VI edycja warsztatów Medicinaria pt. "Odpowiedzialność za zdrowie. Szczepienia cz.1 " 6 kwietnia 2016 Warszawa Stowarzyszenie "Dziennikarze dla Zdrowia"
Konkurs plastyczny "Medyczne laboratorium diagnostyczne w oczach dziecka" maj 2016 projekt ogólnoplski Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych
Konferencja naukowa "Edukacja-Zdrowie-środowisko" 24 maja 2016 Warszawa Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy
VI Ogólnopolski Kongres Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 24 maja 2016 Warszawa Forum Media Polska Sp. z o.o.
Konferencja "Ochrona zdrowia pracujących w perspektywie zdrowia publicznego" 9 czerwca Łódź Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi
Konferencja szkoleniowa "Dodatki do produktów mięsnych- aktualne wymagania prawne i ich weryfikacja" 8 czerwca 2016 Warszawa Związek Polskie Mięso
II zjazd diagnozujących i leczących gruźlicę "Zabezpieczenie pracowników służby zdrowia przed możliwością zarażenia się niebezpiecznymi odmianami gruźlic wielolekoopornych" 9 czerwca 2016 Kraków Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji
Konferencja naukowa upamiętniająca setną rocznicę urodzin prof. Jana Kostrzewskiego 14 czerwca 2016 Warszawa Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
Kurs doskonalący "Szczepienia ochronne u dzieci - aktualny stan wiedzy" 8-10 czerwca 2016 Warszawa Klinika Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
IV Międzynarodowa Konferencja "Bądź zdrów" 3-5 października2016 Hucisko Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
Wystawa "Poznaj grzyby - unikniesz zatrucia" 21września- 7 października 2016 Warszawa Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
Konkurs edukacyjny "Wszczep sobie zdrowie" listopad 2016- czerwiec 2017 projekt ogólnopolski Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. M. Wańkowicza Oddział Katowice
"Mięsna Arena" "Świętomięs Polski" 10-11 września 2016 Bydgoszcz Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP
IV Targowe Forum Menadżerów "Ochrona Środowiska w ochronie zdrowia i zarządzanie infrastrukturą - racjonalizacja wydatków" 4 października 2016 Warszawa Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska
Akcja bezpłatnych badań spirometrycznych 12-17 września 2016 projekt ogólnopolski Stowarzyszenie "Dziennikarze dla Zdrowia" oraz Stowarzyszenie Chorych na Astmę, Alergię i POChP
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa "Aktualne zagrożenia zdrowotne 11 października 2016   Polskie Towarzystwo Higieniczne
Konferencja "Zdrowie publiczne- edukacja i profilaktyka, czyli zapobieganie chorobom na przyszłość" 28 listopada 2016 Katowice Miesięcznik Rynek Zdrowie
IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożenia bezpieczeństwom 18 października Józefów Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Kurs doskonalący "Szczepienia ochronne u dzieci - aktualny stan wiedzy" 24-26 października Warszawa Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Pomorski Festiwal Krótkich Filmów o HIV 29 listopada Gdańsk Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego "Zdrowie publiczne - efektywnie wykorzystać zasoby ochrony środowiska" 24-25 listopada Wrocław Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego

Wydarzenia i przedsięwzięcia objęte patronatem honorowym Głównego Inspektora Sanitarnego w latach 2014 - 2015

 Wydarzenie Data Miejsce Organizator
Cykl konferencji:"Rola Jednostek Samorządu Terytorialnego w poprawie dostępności do szczepień"  luty-październik2014 projekt ogólnopolski Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Dzieci Cierpiących Na Skutek Inwazyjnych Chorób bakteryjnych
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Aktualne potrzeby i tendencje w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowania osadów ściekowych" 23-24 kwietnia 2014 Warszawa Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w m.st. Warszawie S.A
XII Festiwal Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby program całoroczny Busko-Zdrój Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Sesja naukowa Health Science & Epidemiology w ramach 10th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists 16 maja 2014 Warszawa Studenckie Towarzystwo Naukowe
VII Konferencja Naukowa poświęcona gruźlicy 21 marca 2014 Warszawa Polskie Towarzystwo Chorób Płuc Odział Warszawsko-Otwocki
V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 26-28 maja 2014 Pisz Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Konferencja prasowa z okazji Światowego Dnia Gruźlicy 19 marca 2014 Warszawa Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Konferencja naukowo-szkoleniowa "I Ogólnopolskie Dni Diagnostyki Parazytologicznej" 4-5 kwietnia 2014 Poznań Wielkopolskie Centrum Podróży Sp. z o.o.
Konferencja naukowa "Zaszczep w sobie chęć szczepienia" 15 kwietnia 2014 Warszawa Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny
15 Sejmik Zielarski "Zioła-tradycja i nowoczesność" 6-7 czerwca 2014 Żerków Polski Komitet Zielarski
Konferencja naukowa "Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności" 10 kwietnia 2014 Olsztyn Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
       
Polski Kongres Rolnictwa 2014 2014 - styczeń 2015 projekt ogólnopolski Polski Kongres Rolnictwa
I Ogólnopolskie Forum Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych 23-24 maja 2014 Warszawa Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
Konferencja "Medycyna podróży" 20 maja 2014 Opole Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
II edycja akcji "Placówka Medyczna- Partner Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy czerwiec 2014r.- luty 2015 projekt ogólnopolski Instytut Oświaty Zdrowotnej Fundacja Haliny Osińskiej
"Świętomięs Polski 2014" 30-31 sierpnia 2014 Gdańsk Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej
Konferencja "Człowiek-Zdrowie-Środowisko" 11-12 września 2014 Warszawa Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy
Festyn kulinarny "Mięsna Arena" 13-14 września 2014 Zielona Góra Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej
Wystawa grzybów "Poznaj grzyby- unikniesz zatrucia" 16 września 2014 Warszawa Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie
Program "Truckers Life- bo kierowca to nie zawód, to styl życia! grudzień 2013 -grudzień2015 projekt ogólnopolski Fundacja Trans.org
IV Międzynarodowe Forum Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej Know Health 22-24 października 2014 Wrocław Data Techno Park Sp. z o.o.
II Międzynarodowa Konferencja "Bądź zdrów" 6-8 października 2014 Katowice Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
I Małopolski Kongres Zdrowia Publicznego "Zdrowie Publiczne- od teorii do praktyki" 3-4 listopada 2014 Kraków ZIZ Centrum Edukacji
Kampania społeczna "Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka" październik 2014 - grudzień 2015 projekt ogólnopolski Krajowe Centrum ds. AIDS
Kampania społeczna "Pneumokokom mówimy: Szczepimy!" październik - styczeń 2015 projekt ogólnopolski Fundacja Aby Żyć
Konferencja naukowa "Państwowa Inspekcja Sanitarna w trosce o zdrowie osób podróżujących" 27 listopada 2014 Bydgoszcz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
XXIII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża listopad - maj 2015 projekt ogólnopolski Polski Czerwony Krzyż
Cykl konferencji "Rola Jednostek Samorządu Terytorialnego w poprawie dostępności do szczepień ochronnych" luty - październik 2015 projekt ogólnopolski Stowarzyszenie Parasol dla Życia
Konferencja z okazji Światowego Dnia Gruźlicy 18 marzec 2015 Warszawa Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Konferencja "Aktualne problemy zdrowia publicznego" 20 maja 2015 Toruń Polskie Towarzystwo Higieniczne Odział Toruńsko - Włocławski
XIII Festiwal Zdrowia w Busku - Zdroju im. Zbigniewa Kociuby program całoroczny Busko - Zdrój Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa 18 - 20 maja 2015 Ostróda Warmińsko - Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo zdrowotne - ujęcie interdyscyplinarne" 25-27 maja 2015 Giżycko Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Health Science & Epidemiology 7-10 maja 2015 Warszawa Studenckie Towarzystwo Naukowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bezpieczne Środowisko - Bezpieczna Praca" 8-9 czerwca 2015 Radom Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
Kampania społeczna "Pneumokokom mówimy: Szczepimy!" kwiecień - wrzesień 2015 projekt ogólnopolski Fundacja Aby Żyć
Kampania społeczno - edukacyjna "Szczepimy. Zapobiegamy. Kleszczowe Zapalenie mózgu" kwiecień - wrzesień 2015 projekt ogólnopolski Fundacja Aby Żyć
VII Międzynarodowy Kongres Zdrowia Publicznego 28-29 maj 2015 Warszawa Europejskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia "PRO-SALUTEM"
III Międzynarodowy Kongres Medycyny Morskiej, Tropikalnej, Hiperbarycznej i Podróży 20-24 maja 2015 Kopenhaga Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
Kurs doskonalący "Szczepienia ochronne u dzieci - aktualny stan wiedzy" 23-25 maja 2015 Warszawa Klinika Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
VII Konferencja Naukowo - Techniczna "Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody" I Międzynarodowy Kongres - Current issues in water treatment and water distribtion 10-12 czerwca 2015 Szczyrk Instytut Inżynierii i Ścieków Politechniki Śląskiej w Gliwicach
III Międzynarodowy Konferencja "Bądź Zdrów" 5-7 października 2015 Katowice Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Kampania edukacyjna "ABC dobrego magazynowania i ekspozycji napojów, soków i wód " czerwiec- listopad 2015 projekt ogólnopolski Polska Federacja Producentów Producentów Żywności Związek Pracodawców
Wystawa grzybów "Poznaj grzyby - unikniesz zatrucia" 15 września - 2 października 2015 Warszawa Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny
Festyn plenerowy "Mięsna Arena" 1 sierpnia 2015 r. Gubin Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP
Festyn plenerowy "Świętomięs Polski 2015" 12-13 września 2015 r. Rzeszów-Mielec Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP
Konferencja naukowo-szkoleniowa "Aktualne zagrożenia zdrowotne" 21 października 2015 Warszawa Polskie Towarzystwo Higieniczne
X Międzynarodowe Forum Suplementów Diety 19-20 listopada Warszawa Europejskie Stowarzyszenie Zdrowia "PRO-SALUTEM"
XXIV edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia listopad 2015- czerwiec 2016 projekt ogólnopolski Polski Czerwony Krzyż