Główny Inspektorat Sanitarny jest centralnym urzędem administracji rządowej obsługującym Głównego Inspektora Sanitarnego. Główny Inspektor Sanitarny kieruje Głównym Inspektoratem Sanitarnym przy pomocy dwóch zastępców Głównego Inspektora Sanitarnego, dyrektora generalnego oraz kierowników komórek organizacyjnych, wchodzących w skład urzędu tj.:

 • Departament Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz;
 • Departament Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi;
 • Departament Higieny Środowiska;
 • Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody;
 • Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia;
 • Departament Żywności Prozdrowotnej;
 • Departament Nadzoru nad Środkami Zastępczymi;
 • Departament Prawny;
 • Departament Nadzoru i Kontroli;
 • Departament Ekonomiczno-Administracyjny;
 • Departament Współpracy Międzynarodowej i Ochrony Sanitarnej Granic;
 • Biuro Głównego Inspektora;
 • Biuro Dyrektora Generalnego.

schemat organizacyjny gis v1