Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz bierze udział w posiedzeniu Szefów Agencji Bezpieczeństwa Żywności UE. Spotkanie ma na celu przekazanie aktualnych informacji na temat strategicznych kwestii toczących się na poziomie UE, nawiązanie dobrej współpracy pomiędzy właściwymi organami państw członkowskich oraz inicjowanie nowych działań. Tradycyjnie toczy się dyskusja na temat racjonalizacji i skuteczności działań kontrolnych w nadzorze nad bezpieczeństwem żywności.

szefowie agencji copy

szefowie2