22 - 24 marca w Krasiczynie odbyła się narada Głównego Inspektora Sanitarnego z Państwowym Wojewódzkimi Inspektorami Sanitarnymi.

W związku z uchwaleniem ustawy o rolniczym handlem detalicznym omówione zostały zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz problemy, jakie mogą się pojawić przy interpretacji przepisów dotyczących tej działalności.

Prof. Artur Mazur z Uniwersytetu Rzeszowskiego przedstawił dane dotyczące otyłości wśród dzieci i młodzieży w aspekcie zdrowia publicznego.

Zbigniew Inglot, prezes Firmy INGLOT i Adam Król, członek Zarządu firmy INGLOT podzielili się swoimi doświadczeniami we wdrażaniu dobrych praktyk produkcyjnych w branży kosmetycznej.

Irmina Nikiel, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie zreferowała najważniejsze problemy napotykane przez organy inspekcji sanitarnej w profilaktyce i zwalczaniu gruźlicy.

Przedstawiciel Departamentu Zwalczania Terroryzmu z Zagrożeń Strategicznych  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego omówił nadzór nad czynnikami biologicznymi , które mogą być potencjalnym narzędziem terroryzmu.

Prof. Waleria Hryniewicz i dr Adam Ozorowski  w prezentacji "Karbapenemazy - wyzwanie dla wszystkich" zaprezentowali aktualne dane epidemiologiczne dotyczące oporności bakterii na antybiotyki i i wyzwania, jakie niesie to dla służb sanitarnych, służby zdrowia i innych podmiotów.

img 0014 copy copy