We wtorek 28 marca 2017 roku w Pabianicach (Hotel „Fabryka Wełny”, ul. Grobelna 4) odbędzie się konferencja nt. „Szczepienia ochronne – ważny element profilaktyki chorób zakaźnych”.

Celem konferencji jest przedstawienie zagrożeń zdrowia publicznego związanych z odmawianiem szczepień ochronnych oraz zaktualizowanie wiedzy w tematyce objętej programem. Konferencja adresowana jest do przedstawicieli podmiotów leczniczych, w szczególności lekarzy i pielęgniarek, środowisk naukowych, przedstawicieli samorządów terytorialnych, pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Organizatorem konferencji jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi.
Minister Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny objęli konferencję patronatem honorowym.
Redakcje Dziennika Łódzkiego, Telewizji Polskiej, Oddział w Łodzi i Radia Łódź objęły konferencję patronatem medialnym.

Plan konferencji:
10.00 – 10.15 „Szczepienia ochronne – ważny element profilaktyki chorób zakaźnych”
dr n. med. Urszula Sztuka-Polińska,
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi

10.15 – 10.45 „Odmowa szczepień ochronnych u dzieci a ryzyko powrotu chorób zakaźnych – dane epidemiologiczne i materiał Kliniki Chorób Zakaźnych Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”
dr hab. n. med. Ewa Majda-Stanisławska,
Klinika Chorób Zakaźnych Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Biegańskiego w Łodzi

10.45 – 11.15 „Immunologiczne aspekty szczepień”
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman,
Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii, Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

11.15 – 11.45 „Odmowa wykonywania obowiązkowych szczepień – skala zjawiska i przyczyny”
dr n. med. Paweł Grzesiowski,
Fundacja Instytut Profilaktyki Zakażeń

11.45 – 12.15 Przerwa

12.15– 12.45 „Czy wszystkie reakcje niepożądane po szczepieniach muszą być zgłaszane do Państwowej Inspekcji Sanitarnej?”
dr n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz,
Krajowy Konsultant w dziedzinie Epidemiologii,
Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

12.45 – 13.15 „Aktualne regulacje prawne dotyczące szczepień – obowiązki świadczeniodawcy”
dr hab. n. o zdrowiu Justyna Zajdel,
Zakład Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

13.15 – 13.45 „Psychologiczne narzędzia pracy z opiekunami pacjentów odmawiającymi szczepień ochronnych”
dr n. med. Paweł Rasmus,
Zakład Psychologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

13.45 – 13.55 „Działalność Poradni Szczepień Ochronnych i Zaburzeń Odporności dla Dzieci i Młodzieży”
dr Ewa Welfe,
Poradnia Szczepień Ochronnych i Zaburzeń Odporności dla Dzieci, Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny im. Kopernika w Łodzi, Ośrodek Pediatryczny im. Korczaka

13.55 – 14.10 Dyskusja.