Aktualizacji dotychczasowych porozumień i dalsza współpraca na rzecz bezpieczeństwa polskich obywateli w zakresie ochrony radiologicznej to najważniejsze ustalenia spotkania Głównego Inspektora Sanitarnego Marka Posobkiewicza  z prezesem Polskiej Agencji Atomistyki Andrzejem Przybycinem.

Polska Agencja Atomistyki i Główny Inspektorat Sanitarny, wyznaczający kierunki działalności  powiatowych, granicznych i wojewódzkich stacji sanitarno - epidemiologicznych współdziałają od 2005 roku na podstawie porozumienia w trzech obszarach ochrony radiologicznej. Pierwszą jest pomiar skażeń radiobiologicznych w środowisku, artykułach rolno - spożywczych i produktach żywnościowych, drugą stosowanie promieniowania jonizującego np. w medycynie oraz trzecią - postępowania w sytuacjach zagrożeń radiacyjnych.

patrz też:

  http://www.paa.gov.pl/