„Nadwaga i otyłość wśród dzieci – współczesne wyzwania promocji zdrowia”to pierwszy temat spotkań z cyklu „Teacup meeting” dedykowanych kierownikom pionu promocji zdrowia z wojewódzkich stacji sanitarno – epidemiologicznych Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zainaugurowanego 7 maja 2015 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji publikacji opracowanej pod redakcją Pani prof. Haliny Weker oraz Pani Marty Barańskiej z Instytutu Matki i Dziecka pt. „Żywienie niemowląt i małych dzieci – Zasady postępowania w żywieniu zbiorowym”. Wersja elektroniczna publikacji dostępna jest do pobrania bezpłatnie ze strony Instytutu Matki i Dziecka.

Po wystąpieniu Pani prof. Haliny Weker odbyła się debata panelowa pt. „Priorytetowe wyzwania w powstrzymaniu rosnącego wskaźnika nadwagi i otyłości wśród dzieci”, w której udział wzięli: Beata Małecka - Libera, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Marek Posobkiewicz, p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego, Prof. Jadwiga Charzewska z Instytut Żywności i Żywienia, Prof. Halina Weker z Instytutu Matki i Dziecka i Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców.

Wszyscy obecni goście zgodzili się, iż brak lub mała ilość aktywności fizycznej jest kluczowym czynnikiem wpływającym na coraz większy odsetek dzieci z nadwagą i otyłością. W trakcie debaty poruszano również zagadnienia z zakresu społecznej odpowiedzialności producentów żywności w związku z rosnącym problem otyłości wśród dzieci i młodzieży. Podkreślono potrzebę zmniejszania przez producentów żywności w produkcji soli, cukru, tłuszczów nasyconych oraz innych substancji, których spożywanie w nadmiarze jest szkodliwe dla zdrowia. Beata Libera - Małecka, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia podkreśliła, że problem otyłości wśród najmłodszych to jeden z wielu wymagających działań interdyscyplinarnych i zaangażowania różnych podmiotów. Dlatego - zdaniem wiceminister zdrowia - widać pilną potrzebę uchwalenia ustawy o zdrowiu publicznym.