There is no translation available.

CZYM SĄ NOWE NARKOTYKI Z JAKIMI MAMY DO CZYNIENIA NA RYNKU POLSKIM W OSTATNICH LATACH:

1- Charakterystyka obecnego rynku narkotykowego w Polsce - prof. dr hab. Dariusz Zuba

 

2- Nowe substancje psychoaktywne - toksyczność, zatrucia i skutki zdrowotne ostrych intoksykacji - dr Piotr Burda

 

3- Nowe narkotyki w praktyce służb Państwowej Inspekcji Sanitarnej - ujęcie przekrojowe - Kinga Barczuk


"Pytanie na Śniadanie"

pnś14.12- 14.12.2016

pnś15.12- 15.12.2016

pnś16.12- 16.12.2016

pnś17.12- 17.12.2016

pnś19.12- 19.12.2016

film konferencjaReportaż z Konferencji „Poprawa skuteczności w ograniczeniu podaży środków zastępczych” Warszawa, 6-7 grudnia 2016 roku

film edukacyjny tvp3Film edukacyjny "STOP DOPALACZOM"
Substancje psychoaktywne, najczęściej identyfikowane w zabezpieczanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, tzw. „dopalaczach”

Lista „TOP 5” zawiera informacje, mające ostrzegać o niebezpieczeństwach związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, najczęściej wykrywanych w zabezpieczanych przez inspektorów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, tzw. „dopalaczach”.
Dla „dopalaczy” charakterystyczna jest wielość i „fantazyjność” nazw, a także brak opisu składu zawartości na opakowaniu. Pośrednio przemawia to za podejrzanym charakterem sprzedaży. Poniżej przykładowe zdjęcia „dopalaczy” sprzedawanych nielegalnie.
Oferowane „dopalacze” z reguły zawierają nieznane mieszaniny, których składnikami mogą być jedna lub więcej substancje psychoaktywne, a także zdarzają się przypadkowe zanieczyszczenia. W krótkim czasie po zażyciu, albo jednocześnie, biorący „dopalacze” piją alkohol lub wspomagają się kolejnymi substancjami psychoaktywnymi albo lekami. Stanowi to dodatkowe zagrożenie i utrudnia rozpoznanie oraz właściwe leczenie w szpitalach i ośrodkach toksykologicznych.
Zagrożenie dopalaczami najlepiej ilustruje stwierdzenie Marka Ryana, Dyrektora Louisiana Poison Center (cytat z The New York Times – An alarming new stymulant, 16.07.2011)
-„ Jeżeli zsumuje się wszystkie najgorsze efekty metamfetaminy, kokainy, PCP, LSD i ekstazy, to otrzyma się efekt, jaki czasami obserwujemy po dopalaczach.”
Ostrzeżeniem dla wszystkich, którzy planują eksperymentować ze swoim zdrowiem, warto podkreślić, że najczęściej skład, dawki i działanie oferowanych produktów tzw. „dopalaczy” nie są nawet znane sprzedającemu, więc tym bardziej konsumentowi. Również reakcja organizmu jest zmienna i nieprzewidywalna. Co stanowi realne zagrożenie zdrowia i życia.
Używanie „dopalaczy prowadzi do groźnych dla życia ostrych zatruć a także może doprowadzić do uzależnienia, dezintegracji osobowości, depresji lub innych zaburzeń psychicznych a to z kolei do rozpadu rodziny, przerwania nauki, utraty pracy i innych negatywnych skutków społecznych.
Poniżej lista 5 substancji psychoaktywnych najczęściej wykrywanych w próbkach „dopalaczy”, pobranych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

AB-CHMINACA
4-CMC
4-metylo-N,N-DMC
4-EEC
MDMB-CHMICA

PLIK DO POBRANIA: LISTA "TOP 5"


poradnikPoradnik: "NOWE NARKOTYKI W POLSCE tendencje - zagrożenia - procedury postępowania"


ulotka zdjęcieStop dopalaczom - ulotka dla młodzieży


ulotka rodzice logoStop dopalaczom - ulotka dla rodziców


rollup logoStop dopalaczom - rollup


raport fotoRaport Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie środków zastępczych - razem przeciw dopalaczom 2013-2014


eur rap nar 2016

Europejski raport narkotykowy - 2016


 

 


Krótka wyprawa przez psychologiczne problemy z używkami