There is no translation available.

Dane z działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie dopalaczy w latach 2011 - 2016

dane 2011 2016
 

 


polska 2016 zatrucia niebieska

Mapa przedstawia liczbę podejrzeń zatruć dopalaczami z podziałem na województwa w przeliczeniu na 100 tyś. mieszkańców. Średnia krajowa w całym 2016 roku wyniosła 11,19 przypadków na 100 tysięcy.


polska 2015 zatrucia brązowa                                                                 

Mapa przedstawia liczbę podejrzeń zatruć dopalaczami z podziałem na województwa w przeliczeniu na 100 tyś. mieszkańców. Średnia krajowa w całym 2015 roku wyniosła 18,92 przypadków na 100 tysięcy.

 


 

polska 2014 zatrucia

Mapa przedstawia liczbę podejrzeń zatruć dopalaczami z podziałem na województwa w przeliczeniu na 100 tyś. mieszkańców. Średnia krajowa w całym 2014 roku wyniosła 6,29 przypadków na 100 tysięcy.