There is no translation available.

Główny Inspektor Sanitarny
Marek Posobkiewicz
Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
Grzegorz Hudzik
Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
Izabela Kucharska
 Dyrektor Generalny GIS
 Marcin Bombrych

Zarządzenie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 września 2015 r. nr 209 ws zakresu czynności Zastępców Głównego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu Sanitarnego