Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego zarządzeniem nr 15/11 z dnia 10 października 2011 r. podjął decyzję o stosowaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego:

  • System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001;
  • System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym zgodny z wymaganiami dodatkowymi do normy ISO 9001 Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym opracowanymi przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. oraz Krajową Izbę Gospodarczą.

System Zarządzania Jakością

Główny Inspektorat Sanitarny od 2005 r. wdrożył i stosuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 potwierdzony certyfikatem Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Nr 1708/5/2011 oraz IQNet numer PL-1708/5/2011, w zakresie realizacji zadań na rzecz zdrowia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej.

System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym

W Głównym Inspektoracie Sanitarnym wdrożony został System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, którego celem jest wdrożenie w organizacji rozwiązań eliminujących lub w znacznym stopniu ograniczających możliwość występowania zjawisk korupcyjnych.
Wdrożony System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym zgodny z wymaganiami dodatkowymi do normy ISO 9001 potwierdzono certyfikatem Systemu Zarządzania: Przeciwdziałanie Zagrożeniom Korupcyjnym Nr K-13/1/2011 przyznanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Głównego Inspektoratu Sanitarnego