Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej


Zasady prowadzenia badań statystycznych określa ustawa z dnia z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.)

W roku 2017 dane statystyczne za rok 2016 są zbierane zgodnie z terminami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1304)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz 460)

Sprawozdania roczne - wzory formularzy statystycznych
(w tabeli zawarto formularze i terminy sprawozdań obowiązujące PSSE/GSSE oraz WSSE)

Formularz
wersja PDF
Formularz
wersja WORD
Opis Terminy dla PSSE/GSSE Terminy dla WSSE
Tabl. 1 Tabl. 1 Tablica postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa  - raz w roku do 13 lutego 2017 r. za rok 2016 (do GIS)
MZ-45 MZ-45 sprawozdanie o działalności kontrolno-represyjnej oraz w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego raz w roku do 1 lutego 2017 r. za rok 2016 (do WSSE) raz w roku do 28 lutego 2017 za rok 2016 (do GIS)
MZ-45A MZ-45A sprawozdanie z zatrudnienia raz w roku do 1 lutego 2017 r. za rok 2016 (do WSSE) raz w roku do 15 lutego 2017 za rok 2016 (do GIS)
MZ-46 MZ-46 sprawozdanie z działalności w zakresie higieny komunalnej raz w roku do 1 lutego 2017 r. za rok 2016 (do WSSE) raz w roku do 15 lutego 2017 r. za rok 2016 (do GIS)
MZ-48 MZ-48 sprawozdanie z działalności w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku raz w roku do 1 lutego 2017 r. za rok 2016 (do WSSE)  raz w roku do 28 lutego 2017 r. za rok 2016 (do PSSE w Wałbrzychu)

PSSE w Wałbrzychu przekazuje zbiorcze dane do GIS w terminie do 30 marca 2017 r. za rok 2016

raz w roku do 29 kwietnia 2017 r. z danymi za rok 2016 (do GUS)

MZ-49 MZ-49 sprawozdanie z działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia co dwa lata do 1 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 (do WSSE) co dwa lata do 15 lutego 2017 r. z danymi za rok 2016 (do GIS)
MZ-50 MZ-50 sprawozdanie z działalności w zakresie higieny pracy raz w roku do 1 lutego 2017 r. za rok 2016 (do WSSE) raz w roku do 15 lutego 2017 r. za rok 2016 (do WSSE w Bydgoszczy)
MZ-52 MZ-52 sprawozdanie z zakresu higieny radiacyjnej  - raz w roku do 28 lutego 2017 r. za rok 2016 (do GIS)
MZ-53 MZ-53 sprawozdanie z działalności w zakresie higieny dzieci i młodzieży raz w roku do 1 lutego 2017 r. za rok 2016 (do WSSE) raz w roku do 15 lutego 2017 r. za rok 2016 (do GIS)
MZ-54 MZ-54 roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych raz w roku do 10 lutego 2017 r. za rok 2016 (do WSSE) raz w roku do 28 lutego 2017 r. za rok 2016 (do NIP-PZH)
MZ-55 MZ-55 meldunek o zachorowaniach na grypę Indywidualne praktyki lekarskie, indywidualne specjalistyczne nauki lekarskie, grupowe praktyki lekarskie, podmioty lecznicze; cztery razy w miesiącu tj.: 7, 15, 22. i ostatnim dniu miesiąca po zakończeniu przyjęć do powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej
MZ-56 MZ-56 dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach raz w roku do 20 stycznia 2017 r. za rok 2016 (do WSSE) raz w roku do 1 lutego 2017 r. za rok 2016 (do WSSE)
MZ-57 MZ-57 roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości raz w roku do 28 lutego 2017 r. za rok 2016 (do WSSE) raz w roku do 14 marca 2017 r. za rok 2016 (do NIP-PZH)
MZ-58 MZ-58 roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według stanu zaszczepienia, płci, wieku oraz miejsca zamieszkania raz w roku do 28 lutego 2017 r. za rok 2016 (do WSSE) raz w roku do 14 marca 2017 r. za rok 2016 (do NIP-PZH)