Rada Sanitarno - Epidemiologiczna to organ doradczy Głównego Inspektora Sanitarnego.Jej członkowie są kadencyjni:

Składy Rady Sanitarno-Epidemiologicznej X kadencji (2014-2017)

Rada działa na podstawie regulaminu Rady Sanitarno-Epidemiologicznej,wprowadzanego zarządzeniem Głównego Inspektora Sanitarnego:

Regulamin RSE