Departament/Biuro Dyrektor Zastępca Dyrektora Kontakt
Biuro Głównego Inspektora Joanna Kalinowska-Morka   +48 22 536 13 46
Biuro Dyrektora Generalnego Piotr Pawłowski   +48 22 496 55 74
Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Anna Kamińska   +48 22 536 14 37
Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia Maria Suchowiak Monika Jarzębska +48 22 536 13 68
Departament Ekonomiczno-Administracyjny Sławomir Małaczek   +48 22 536 13 11
Departament Higieny Środowiska Krystyna Radecka Andrzej Kosiński +48 22 536 14 90
Departament Nadzoru i Kontroli Łukasz Jachimowicz Konrad Jakubiak +48 22 496 55 72
Departament Nadzoru nad Środkami Zastępczymi Tomasz Białas   +48 22 496 55 38
Departament Prawny Joanna Tenerowicz   +48 22 536 13 30
Departament Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz Aleksandra Lusawa   +48 22 536 14 86
Departament Współpracy Międzynarodowej
i Ochrony Sanitarnej Granic
Paweł Abramczyk   +48 22 536 14 78
Departament Zapobiegania oraz Zwalczania
Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi
Michał Ilnicki   +48 22 536 14 43
Departament Żywności Prozdrowotnej   Anna Książak-Olejnik +48 22 536 14 20