Aktualności
 
  Informacja dotycząca gorączki wirusowej Ebola (EVD).Stan na dzień 20.11.2014 r.

 
   
   
  18 listopada-Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

 
   
   
  Ogólnopolski Plebiscyt KNOW HEALTH

 
   
   
  Cykl szkoleń dotyczących zapobiegania zakażeniom krwiopochodnym (HCV, HBV, HIV)

 
   
   
  Dzień Zwalczania Grypy - 30 października 2014 roku

 
   
   
 
 
Najnowsze informacje
     
 
Informacja dotycząca gorączki wirusowej Ebola (EVD).Stan na dzień 20.11.2014 r.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje o utrzymującej się, od lutego 2014 r. w krajach Afryki Zachodniej: Gwinei, Liberii i Sierra Leone epidemii gorączki Ebola. Przypadki zachorowań na gorączkę Ebola odnotowano również w ostatnim czasie w Mali.
Odnotowano pojedyncze przypadki zawleczenia tej choroby do krajów umiarkowanej strefy klimatycznej (USA), także przypadki zakażeń szpitalnych (wtórnych) od chorych przetransportowanych z Afryki na planowe leczenie (USA, Hiszpania). Do chwili obecnej nie wystąpiły natomiast przypadki zawleczeń do Anglii, Francji, Belgii tj. krajów, które łączą szczególnie intensywne kontakty społeczno-gospodarcze z krajami objętymi epidemią. Obecne ryzyko zawleczenia Eboli do Polski jest niezwykle niskie, nie może być jednak całkowicie wykluczone.

1. Sytuacja epidemiologiczna w krajach epidemicznych oraz pozostałych państwach Afryki.

W 3 krajach Afryki Zachodniej (Gwinea, Liberia i Sierra Leone) choroba szerzy się obecnie na rozległych obszarach tych państw w rozmiarach epidemicznych. Na chwilę obecną już wszystkie dystrykty w Sierra Leone i Liberii są objęte epidemią, tzn. w każdym dystrykcie tych dwóch krajów zgłoszono co najmniej po 1 przypadku gorączki Ebola.
W ostatnim czasie również w Mali odnotowywane są pojedyncze przypadki zachorowań. Są to zarówno przypadki zawleczone jak i przypadki zakażeń wtórnych, do których doszło na terenie kraju, przy czym zachorowania są ograniczone do dwóch rejonów Mali: Kayes i Bamako.

Wg danych WHO (na 19.11.2014 r.) od początku epidemii liczba zachorowań w krajach Afryki, w tym zgonów przedstawia się następująco:

  Obszar epidemiczny Zachorowania W tym zgony
1. Gwinea 1971 1192
2. Liberia 7069 2964
3. Sierra Leone 9073 1250
  Ogniska lokalne Zachorowania W tym zgony
4. Demokratyczna Republika Konga 66 49
5. Mali 6 5
  Łącznie 18185 5460

W związku z powyższym zdecydowanie odradza się podróżowanie do krajów, w których zachorowania szerzą się w sposób epidemiczny do czasu ustania w nich epidemii gorączki Ebola.

Przypadki zachorowań na gorączkę Ebola w Demokratycznej Republice Kongo (d. Zair – ze stolicą w Kinszasa, nie mylić z Republiką Kongo ze stolicą z Brazzaville) są ograniczone do terenów wiejskich i nie objęły miast. Są one wywołane przez szczep wirusa Ebola-Sudan i nie są powiązane epidemiologiczne z obecnie trwającą epidemią w ww. 3 krajach Afryki Zachodniej, gdzie występuje szczep Ebola-Zair. W chwili obecnej nie notuje się nowych przypadków zachorowań, a u wszystkich osób objętych nadzorem epidemiologicznym (osoby z kontaktu z osobami chorymi) zakończono 21-dniową obserwację. Demokratyczne Republika Konga oficjalnie zostanie uznana za kraj wolny od wirusa Ebola po upływie 42 dni (czas odpowiadający dwukrotnemu najdłuższemu okresowi wylęgania choroby) od daty uzyskania ostatnich negatywnych wyników badań w kierunku Eboli, jeśli w tym okresie nie wystąpią nowe zachorowania.

2. Postępowanie w przypadku pobytu na obszarach występowania Eboli

Zdecydowanie odradza się obecnie podróżowanie do 3 krajów objętych występowaniem zachorowań na Ebolę w rozmiarach epidemicznych tj. Gwinea, Liberia i Sierra Leone.  W przypadku, gdy przełożenie podróży nie jest możliwe, w celu uzyskania profesjonalnej porady lekarskiej w zakresie zagrożeń epidemiologicznych w tych krajach oraz możliwości profilaktyki przeciw chorobom innym niż Ebola (profilaktyce przeciw malarii oraz szczepieniom przeciw żółtej gorączce), należy przed wyjazdem skontaktować się z lekarzem medycyny podróży lub lekarzem medycyny tropikalnej, najlepiej nie później niż 4 - 6 tyg. przed planowaną podróżą. Pozwoli to na przyjęcie zalecanej przez lekarza profilaktyki  w terminie umożliwiającym osiągnięcie odpowiedniego poziomu odporności przeciw żółtej gorączce i malarii. Nie istnieje natomiast ani szczepionka, ani profilaktyka farmakologiczna przeciw Eboli.

W dbałości o bezpieczeństwo w czasie podróży zachęcamy do korzystania z systemu e-konsulat na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://secure.e-konsulat.gov.pl/

Zgodnie z zaleceniami (WHO, ECDC, CDC) podróżujący powinni w najwyższym stopniu zachować następujące środki ostrożności:
• przestrzegać zasad higieny rąk,
• unikać wszelkich kontaktów z osobami chorymi lub ciałami osób zmarłych,
• unikać wszelkich kontaktów z dzikimi zwierzętami (w szczególności z małpami, gatunkami leśnych antylop, gryzoniami, nietoperzami), również z ciałami padłych zwierząt,
• nie spożywać mięsa dzikich zwierząt,
• dokładnie myć i obierać warzywa oraz owoce przed ich spożyciem,
• unikać przygodnych kontaktów płciowych – a w przypadku podjęcia takiego ryzyka stosować zabezpieczenia,
• zrezygnować z odwiedzania miejsc bytowania nietoperzy (np. jaskiń, kopalni, schronów).

W razie zachorowania w trakcie pobytu należy natychmiast poprosić o pomoc lekarską.

3. Postępowanie w przypadku wystąpienia gorączki oraz innych objawów po powrocie  z 5 krajów występowania Eboli

W przypadku wystąpienia, w okresie do 21 dni od ostatniego dnia pobytu w 5 krajach: Gwinei, Liberii, Sierra Leone, Mali oraz Demokratycznej Republice Konga (d. Zair), co najmniej jednego z następujących objawów: podwyższona temperatura ciała, ból głowy, niewydolność wielonarządowa, wymioty, biegunka, bóle brzucha, nie mające innych przyczyn krwawienia/wylewy krwi (np. podskórne, w obrębie błon śluzowych, siniaki) należy pozostać w domu, unikać kontaktu z innymi domownikami, oraz zadzwonić niezwłocznie pod numer 112 lub 999 w celu uzyskania od dyspozytora medycznego informacji o dalszym postępowaniu (patrz: Procedura postępowania dla dyspozytora medycznego Państwowego Ratownictwa Medycznego).

4. Sposób szerzenia się wirusa

Przeniesienie wirusa Ebola następuje przez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami osoby zakażonej. W przypadku bliskiego kontaktu z chorym twarzą w twarz - personel medyczny musi zabezpieczać twarz (błony śluzowe oczy, nos i ust) przed przeniesieniem wirusa na bliską odległość (do 1 m) w wyniku zachlapania lub aerolizacji wydzielin chorego. Osoba zakażona staje się zakaźna dopiero po wystąpieniu objawów. Natomiast w odróżnieniu do wirusa odry, ospy wietrznej lub grypy wirus Ebola nie szerzy się drogą powietrzną. Transmisja wirusa Ebola możliwa jest również od osoby zmarłej z powodu zakażenia oraz od zakażonych/padłych zwierząt takich jak: małpy czy nietoperze. Maksymalny okres wylęgania choroby (inkubacji) wynosi do  21 dni od chwili kontaktu ze źródłem zakażenia.

5. Sytuacja epidemiologiczna w pozostałych krajach regionu

Ostatni przypadek zachorowania na Ebolę w Nigerii i Senegalu odnotowany został 31 sierpnia 2014 r. Ze względu na fakt, że od ostatniego zachorowania upłynął już czas równy najdłuższemu okresowi wylegania, należy uznać że transmisja wirusa w tych 2 krajach została przerwana.  W dniu 17.10.2014 r. – Senegal, zaś w dniu 19.10.2014 r.- Nigerię oficjalnie ogłoszono krajami wolnymi od gorączki Ebola. W okresie wcześniejszym w Nigerii wystąpiło łącznie 20 przypadków, w tym 8 śmiertelnych. W Senegalu odnotowano 1 przypadek. Każdorazowo przy wyjeździe należy mieć na uwadze, że obszary Afryki równikowej są terenem stałego występowania niebezpiecznych chorób tropikalnych: wirusowych gorączek krwotocznych takich jak Lassa, żółta gorączka, a także chorób przenoszonych przez owady (m.in. malaria) oraz drogą pokarmową: dur brzuszny, szigeloza (czerwonka bakteryjna).


Opracowano na podstawie materiałów WHO, CDC, ECDC z dnia 19 listopada 2014 r.

Więcej informacji nt. bieżącej sytuacji epidemiologicznej gorączki Ebola dostępnych jest tu:

http://www.who.int/csr/disease/ebola/en/
http://www.afro.who.int/en/clusters-a-programmes/dpc/epidemic-a-pandemic-alert-and-response/outbreak-news.html
http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/ebola_marburg_fevers/Pages/index.aspx
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/guinea/index.html

 
 
Polecane strony
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Główny Inspektor Sanitarny   Urząd   Działania GIS   Państwowa Inspekcja Sanitarna
    Struktura   Bezpieczeństwo żywności   Schemat organizacyjny
Rada Sanitarno-Epidemiologiczna   Zintegrowany system zarządzania   Nowe narkotyki   PWIS
Wystąpienia   Ankieta dla klientów GIS   Program Szczepień Ochronnych   PPIS
Sylwetki GIS   Skargi i wnioski   Bezpieczeństwo zdrowotne wody   PGIS
Patronaty GIS   Antykorupcja   Sezon grypowy   Folder informacyjny
    Oferty pracy   Choroby zakaźne    
    Zamówienia publiczne   Promocja zdrowia    
    Wniosek o spotkanie - klient instytucjonalny   Higiena środowiska    
        Żywność prozdrowotna    

 

copyright © 2012 Główny Inspektorat Sanitarny
03 -729 Warszawa, Targowa 65 , +48 22 536 13 00
mail to: inspektorat@gis.gov.pl; mail to admin

Generator kodów QR