Aktualności
 
  Obchody jubileuszu służb sanitarnych

 
   
   
  Informacja dotycząca gorączki wirusowej Ebola (EVD)

 
   
   
  Jubileusz 95 lecia Służb sanitarno - epidemiologicznych w Polsce oraz 60 lecia funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 
   
   
  Policz się z dymkiem na święta!

 
   
   
  Informacja na temat incydentu w elektrowni atomowej Zaporoże na Ukrainie.

 
   
   
 
 
Najnowsze informacje
     
 
Obchody jubileuszu służb sanitarnych

Sprawne służby sanitarne to atrybut niepodległego Państwa, to gwarancja bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, to dorobek wielu pokoleń pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej  – powiedział Marek Posobkiewicz, p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego podczas uroczystego spotkania z okazji 95 - lecia służb sanitarnych w Polsce, 60 - lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej i 25 –lecia odzyskania suwerenności kraju.
Organizatorem uroczystości w Teatrze Palladium w Warszawie był Główny Inspektorat Sanitarny przy wsparciu Polskiego Polskie Towarzystwa Higienicznego i Europejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Udział wzięli przedstawiciele świata nauki z jednostek naukowych stale współpracujących z Państwową Inspekcją Sanitarną, administracji państwowej, służb sanitarnych MON i MSWiA, organizacji gospodarczych oraz byli i obecni pracownicy inspekcji sanitarnej i Ministerstwa Zdrowia.


Uroczystą galę prowadzili: Pani Iwona Schymalla i Pan prof. Leszek Markuszewski


Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz wystosowała list gratulacyjny, w którym podziękowała pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej za ich zaangażowanie i codzienna troskę o zdrowie obywateli. Listy gratulacyjne przesłali także:

Pan Radosław Sikorski, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka
Pan Cezary Grabarczyk, Minister Sprawiedliwości
Pan Helmut Tschiersky, Prezydent Federalnego Urzędu Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumenta w Brunszwiku, Niemcy
Pan Adam Wasiak, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
Pan Janusz Włodarski Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Pan Maciej Hamankiewicz, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.
Jego Ekscelencja Arcybiskup Henryk Hoser, Biskup Warszawsko – Praski.
Pan Jerzy Hennig Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie
Pan Bernhard Url, Execitive Director EFSA (European Food Safety Authority)
Prof. Marek Krawczyk, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Pan Hubert Rokossowski, długoletni Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu

Jednocześnie, list gratulacyjny przesłał również Pan Wiesław Jaszczyński, Główny Inspektor Sanitarny w latach 1990-91 i 1993-97.
 

Dr Maciej Piróg, doradca Prezydenta RP ds.zdrowia


Reprezentujący Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dr Maciej Piróg wskazał na wielką wartość jaką jest ciągłość działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, systematyczne budowanie jej zaplecza laboratoryjnego, naukowego i kadrowego. Decyzją Prezydenta RP uhonorowano wysokimi odznaczeniami państwowymi grono osób szczególnie zasłużonych dla kraju. Poniżej postanowienia Prezydenta RP o przyznaniu odznaczeń:

Krzyże zasługi oraz złote odznaki za wieloletnią służbę za działalność na rzecz ochrony i bezpieczeństwa zdrowia publicznego

Odznaczeni pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej - odznaka Ministra Zdrowia

Odznaczeni pracownicy Głównego Inspektoratu Sanitarnego i osoby współpracujące z GISZłoty Krzyż Zasługi odbiera prof. Andrzej Zieliński, długoletni Krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych 

  

Osoby odznaczone przez prezydenta RP


W części naukowej uroczystości  Prof. Jerzy T. Marcinkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego przypomniał długą historię służb sanitarnych w Polsce powołanych dekretem Naczelnika Państwa w 1919 roku, a swą genezą sięgających znacznie wcześniej. Prof. Andrzej Wojtczak, przewodniczący Rady Sanitarno - Epidemiologicznej mówił o aktualnych problemach zdrowia publicznego i wynikających stąd wyzwaniach dla systemu ochrony zdrowia. Prof. Tadeusz Wijaszka, członek kierownictwa Europejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) omówił aktualne zagadnienia bezpieczeństwa żywności i jego znaczenie dla zdrowia publicznego. Uroczystość zakończyła się krótkim recitalem Justyny Steczkowskiej, która łamiąc się opłatkiem złożyła obecnym ciepłe życzenia z okazji nadchodzących Świat Bożego Narodzenia.

 
 
Polecane strony
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Główny Inspektor Sanitarny   Urząd   Działania GIS   Państwowa Inspekcja Sanitarna
    Struktura   Bezpieczeństwo żywności   Schemat organizacyjny
Rada Sanitarno-Epidemiologiczna   Zintegrowany system zarządzania   Nowe narkotyki   PWIS
Wystąpienia   Ankieta dla klientów GIS   Program Szczepień Ochronnych   PPIS
Sylwetki GIS   Skargi i wnioski   Bezpieczeństwo zdrowotne wody   PGIS
Patronaty GIS   Antykorupcja   Sezon grypowy   Folder informacyjny
    Oferty pracy   Choroby zakaźne    
    Zamówienia publiczne   Promocja zdrowia    
    Wniosek o spotkanie - klient instytucjonalny   Higiena środowiska    
        Żywność prozdrowotna    

 

copyright © 2012 Główny Inspektorat Sanitarny
03 -729 Warszawa, Targowa 65 , +48 22 536 13 00
mail to: inspektorat@gis.gov.pl; mail to admin

Generator kodów QR