Aktualności
 
  Informacja dotycząca gorączki wirusowej Ebola (EVD)

stan na 29 lipca 2015 r.
 
   
   
  Pakt Przeciwko Dopalaczom

podpisany 29 lipca 2015 r.
 
   
   
  Światowy Dzień WZW 28 lipca 2015

 
   
   
  Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego nt. wąglika w Bułgarii

Informacja aktualna na dzień 24 lipca 2015
 
   
   
  Raper Gisu poleca!

 
   
   
 
 
Najnowsze informacje
     
 
Informacja dotycząca gorączki wirusowej Ebola (EVD)

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje o utrzymującej się, od lutego 2014 r. w krajach Afryki Zachodniej: Gwinei, Liberii i Sierra Leone epidemii gorączki Ebola. Odnotowano pojedyncze przypadki zawleczenia tej choroby do krajów umiarkowanej strefy klimatycznej (USA, Wielka Brytania, Włochy), także przypadki zakażeń szpitalnych (wtórnych) od chorych przetransportowanych z Afryki na planowe leczenie (USA, Hiszpania). Do chwili obecnej nie wystąpiły natomiast przypadki zawleczeń do Francji, Belgii tj. krajów, które łączą szczególnie intensywne kontakty społeczno-gospodarcze z krajami objętymi epidemią. Obecne ryzyko zawleczenia Eboli do Polski jest niezwykle niskie, nie może być jednak całkowicie wykluczone.

1. Sytuacja epidemiologiczna w krajach epidemicznych oraz pozostałych państwach Afryki.

W 2 krajach Afryki Zachodniej (Gwinea i Sierra Leone) choroba szerzy się w rozmiarach epidemicznych.

W dniu 9 maja 2015 r. WHO ogłosiło Liberię jako wolny kraj od wirusa Eboli, z uwagi na fakt, iż minęły 42 dni od ostatniego, laboratoryjnie potwierdzonego przypadku zachorowania. Ostatnim, laboratoryjnie potwierdzonym przypadkiem była kobieta, u której pierwsze symptomy wystąpiły 20 marca 2015 r. (zmarła 27 marca 2015 r.). Jednak w dniu 29 czerwca 2015 r. w ramach wzmożonego rutynowego nadzoru epidemiologicznego odnotowano nowy, potwierdzony laboratoryjnie przypadek zakażenia wirusem Ebola u 17-letniego chłopca.
W wyniku zakażenia chłopiec zmarł w dniu 28 czerwca 2015 r. U pięciu osób z kontaktu z chorym również potwierdzono zakażenie wirusem Ebola – osoby te poddane zostały leczeniu.

Wg danych WHO (na 29.07.2015 r.) od początku epidemii liczba zachorowań w krajach Afryki, w tym zgonów przedstawia się następująco:

  Obszar epidemiczny Zachorowania W tym zgony
1. Gwinea 3786 2520
2. Sierra Leone 13290 3951
  Łącznie 27784* 11294**

* w tym: Liberia – 10672, Nigeria – 20, Senegal – 1, Mali – 8, Hiszpania – 1, USA – 4, WB – 1, Włochy - 1
** w tym: Liberia – 4808, USA – 1, Nigeria – 8, Mali - 6

W związku z powyższym zdecydowanie odradza się podróżowanie do krajów, w których zachorowania szerzą się w sposób epidemiczny do czasu ustania w nich epidemii gorączki Ebola.

2. Postępowanie w przypadku pobytu na obszarach występowania Eboli

Zdecydowanie odradza się obecnie podróżowanie do 2 krajów objętych występowaniem zachorowań na Ebolę w rozmiarach epidemicznych tj. Gwinea i Sierra Leone.               
W przypadku, gdy przełożenie podróży nie jest możliwe, w celu uzyskania profesjonalnej porady lekarskiej w zakresie zagrożeń epidemiologicznych w tych krajach oraz możliwości profilaktyki przeciw chorobom innym niż Ebola (profilaktyce przeciw malarii oraz szczepieniom przeciw żółtej gorączce), należy przed wyjazdem skontaktować się z lekarzem medycyny podróży lub lekarzem medycyny tropikalnej, najlepiej nie później niż 4 - 6 tyg. przed planowaną podróżą. Pozwoli to na przyjęcie zalecanej przez lekarza profilaktyki  w terminie umożliwiającym osiągnięcie odpowiedniego poziomu odporności przeciw żółtej gorączce i malarii. Nie istnieje natomiast ani szczepionka, ani profilaktyka farmakologiczna przeciw Eboli.

W dbałości o bezpieczeństwo w czasie podróży zachęcamy do korzystania z systemu e-konsulat na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Zgodnie z zaleceniami (WHO, ECDC, CDC) podróżujący powinni w najwyższym stopniu zachować następujące środki ostrożności:
• przestrzegać zasad higieny rąk,
• unikać wszelkich kontaktów z osobami chorymi lub ciałami osób zmarłych,
• unikać wszelkich kontaktów z dzikimi zwierzętami (w szczególności z małpami, gatunkami leśnych antylop, gryzoniami, nietoperzami), również z ciałami padłych zwierząt,
• nie spożywać mięsa dzikich zwierząt,
• dokładnie myć i obierać warzywa oraz owoce przed ich spożyciem,
• unikać przygodnych kontaktów płciowych – a w przypadku podjęcia takiego ryzyka stosować zabezpieczenia,
• zrezygnować z odwiedzania miejsc bytowania nietoperzy (np. jaskiń, kopalni, schronów).

W razie zachorowania w trakcie pobytu należy natychmiast poprosić o pomoc lekarską.

3. Postępowanie w przypadku wystąpienia gorączki oraz innych objawów po powrocie z krajów występowania Eboli

W przypadku wystąpienia, w okresie do 21 dni od ostatniego dnia pobytu w 2 krajach: Gwinei, Sierra Leone co najmniej jednego z następujących objawów: podwyższona temperatura ciała, ból głowy, niewydolność wielonarządowa, wymioty, biegunka, bóle brzucha, nie mające innych przyczyn krwawienia/wylewy krwi (np. podskórne, w obrębie błon śluzowych, siniaki) należy pozostać w domu, unikać kontaktu z innymi domownikami, oraz zadzwonić niezwłocznie pod numer 112 lub 999 w celu uzyskania od dyspozytora medycznego informacji o dalszym postępowaniu (patrz: Procedura postępowania dla dyspozytora medycznego Państwowego Ratownictwa Medycznego).

4. Sposób szerzenia się wirusa

Przeniesienie wirusa Ebola następuje przez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami osoby zakażonej. W przypadku bliskiego kontaktu z chorym twarzą w twarz - personel medyczny musi zabezpieczać twarz (błony śluzowe oczy, nos i ust) przed przeniesieniem wirusa na bliską odległość (do 1 m) w wyniku zachlapania lub aerolizacji wydzielin chorego. Osoba zakażona staje się zakaźna dopiero po wystąpieniu objawów. Natomiast w odróżnieniu do wirusa odry, ospy wietrznej lub grypy wirus Ebola nie szerzy się drogą powietrzną. Transmisja wirusa Ebola możliwa jest również od osoby zmarłej z powodu zakażenia oraz od zakażonych/padłych zwierząt takich jak: małpy czy nietoperze. Maksymalny okres wylęgania choroby (inkubacji) wynosi do  21 dni od chwili kontaktu ze źródłem zakażenia.


5. Sytuacja epidemiologiczna w pozostałych krajach regionu

Ostatni przypadek zachorowania na Ebolę w Nigerii i Senegalu odnotowany został 31 sierpnia 2014 r. Ze względu na fakt, że od ostatniego zachorowania upłynął już czas równy najdłuższemu okresowi wylegania, należy uznać że transmisja wirusa w tych 2 krajach została przerwana.  W dniu 17.10.2014 r. – Senegal, zaś w dniu 19.10.2014 r.- Nigerię oficjalnie ogłoszono krajami wolnymi od gorączki Ebola. W okresie wcześniejszym w Nigerii wystąpiło łącznie 20 przypadków, w tym 8 śmiertelnych. W Senegalu odnotowano 1 przypadek. W dniu 18 stycznia 2015 r. również Mali ogłoszone zostało za kraj wolny od gorączki Ebola. Wcześniej w Mali wystąpiło 8 przypadków zachorowań, w tym 6 zgonów. Każdorazowo przy wyjeździe należy mieć na uwadze, że obszary Afryki równikowej są terenem stałego występowania niebezpiecznych chorób tropikalnych: wirusowych gorączek krwotocznych takich jak Lassa, żółta gorączka, a także chorób przenoszonych przez owady (m.in. malaria) oraz drogą pokarmową: dur brzuszny, szigeloza (czerwonka bakteryjna).

Demokratyczna Republika Konga oficjalnie została uznana za kraj wolny od wirusa Ebola  w dniu 21 listopada 2014 r. Przypadki zachorowań na gorączkę Ebola w Demokratycznej Republice Kongo (d. Zair – ze stolicą w Kinszasa, nie mylić z Republiką Kongo ze stolicą z Brazzaville) były ograniczone do terenów wiejskich i nie objęły miast. Były one wywołane przez szczep wirusa Ebola-Sudan i nie były powiązane epidemiologiczne z obecnie trwającą epidemią w ww. krajach Afryki Zachodniej, gdzie występuje szczep Ebola-Zair. Łącznie w Demokratycznej Republice Konga odnotowano 66 przypadków zachorowań, w tym 49 śmiertelnych.


Opracowano na podstawie materiałów WHO, CDC, ECDC z dnia 29 lipca 2015 r.

Więcej informacji nt. bieżącej sytuacji epidemiologicznej gorączki Ebola dostępnych jest tu:
Główny Inspektorat Sanitarny
WHO
WHO - Region Afryki
ECDC
CDC

 
 
Polecane strony
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Główny Inspektor Sanitarny   Urząd   Działania GIS   Państwowa Inspekcja Sanitarna
    Struktura   Bezpieczeństwo żywności   Schemat organizacyjny
Rada Sanitarno-Epidemiologiczna   Zintegrowany system zarządzania   Nowe narkotyki   PWIS
Wystąpienia   Ankieta dla klientów GIS   Program Szczepień Ochronnych   PPIS
Sylwetki GIS   Skargi i wnioski   Bezpieczeństwo zdrowotne wody   PGIS
Patronaty GIS   Antykorupcja   Sezon grypowy   Folder informacyjny
    Oferty pracy   Choroby zakaźne    
    Zamówienia publiczne   Promocja zdrowia    
    Wniosek o spotkanie - klient instytucjonalny   Higiena środowiska    
        Żywność prozdrowotna    

 

copyright © 2012 Główny Inspektorat Sanitarny
03 -729 Warszawa, Targowa 65 , +48 22 536 13 00
mail to: inspektorat@gis.gov.pl; mail to admin

Generator kodów QR