Aktualności
 
  Informacja dotycząca gorączki wirusowej Ebola (EVD)

 
   
   
  „Nadwaga i otyłość wśród dzieci – współczesne wyzwania promocji zdrowia”

 
   
   
  Jak chronić się przed pokąsaniem przez kleszcze i chorobami przez nie przenoszonymi

 
   
   
  Czym ryzykujemy nie szczepiąc dzieci?

Konferencja w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Szczepień 15 maja 2015 godz. 10.00, aula im. dr L. Rajchmana, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH ul. Chocimska 24, Warszawa
 
   
   
  Europejski Tydzień Szczepień: 20 – 24 kwietnia 2015 r.

 
   
   
 
 
Najnowsze informacje
     
 
Informacja dotycząca gorączki wirusowej Ebola (EVD)

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje o utrzymującej się, od lutego 2014 r. w krajach Afryki Zachodniej: Gwinei, Liberii i Sierra Leone epidemii gorączki Ebola. Odnotowano pojedyncze przypadki zawleczenia tej choroby do krajów umiarkowanej strefy klimatycznej (USA, Wielka Brytania,Włochy), także przypadki zakażeń szpitalnych (wtórnych) od chorych przetransportowanych z Afryki na planowe leczenie (USA, Hiszpania). Do chwili obecnej nie wystąpiły natomiast przypadki zawleczeń do Francji, Belgii tj. krajów, które łączą szczególnie intensywne kontakty społeczno-gospodarcze z krajami objętymi epidemią. Obecne ryzyko zawleczenia Eboli do Polski jest niezwykle niskie, nie może być jednak całkowicie wykluczone.

1. Sytuacja epidemiologiczna w krajach epidemicznych oraz pozostałych państwach Afryki.

W 2 krajach Afryki Zachodniej (Gwinea i Sierra Leone) choroba szerzy się w rozmiarach epidemicznych.

W dniu 9 maja 2015 r. WHO ogłosiło Liberię jako wolny kraj od wirusa Eboli, z uwagi na fakt, iż minęły 42 dni od ostatniego, laboratoryjnie potwierdzonego przypadku zachorowania. Ostatnim, laboratoryjnie potwierdzonym przypadkiem była kobieta, u której pierwsze symptomy wystąpiły 20 marca 2015 r. (zmarła 27 marca 2015 r.). Wszystkie, 332 osoby, które miały kontakt ze zmarłą były monitorowane i u żadnej z nich nie stwierdzono wystąpienia symptomów choroby. Przerwanie transmisji wirusa w Liberii jest wielkim osiągnięciem kraju. W okresie najwyższego szczytu zgłaszanych zachorowań, w Liberii rejestrowano od 300 do 400 przypadków Eboli na tydzień.

Wg danych WHO (na 13.05.2015 r.) od początku epidemii liczba zachorowań w krajach Afryki, w tym zgonów przedstawia się następująco:

  Obszar epidemiczny Zachorowania W tym zgony
1. Gwinea 3597 2392
2. Sierra Leone 12492 3904
  Łącznie 26759* 11080**

* w tym: Liberia – 10604, Nigeria – 20, Senegal – 1, Mali – 8, Hiszpania – 1, USA – 4, WB – 1, Włochy - 1
** w tym: Liberia – 4769, USA – 1, Nigeria – 8, Mali - 6


W związku z powyższym zdecydowanie odradza się podróżowanie do krajów, w których zachorowania szerzą się w sposób epidemiczny do czasu ustania w nich epidemii gorączki Ebola.

2. Postępowanie w przypadku pobytu na obszarach występowania Eboli

Zdecydowanie odradza się obecnie podróżowanie do 2 krajów objętych występowaniem zachorowań na Ebolę w rozmiarach epidemicznych tj. Gwinea i Sierra Leone.               
W przypadku, gdy przełożenie podróży nie jest możliwe, w celu uzyskania profesjonalnej porady lekarskiej w zakresie zagrożeń epidemiologicznych w tych krajach oraz możliwości profilaktyki przeciw chorobom innym niż Ebola (profilaktyce przeciw malarii oraz szczepieniom przeciw żółtej gorączce), należy przed wyjazdem skontaktować się z lekarzem medycyny podróży lub lekarzem medycyny tropikalnej, najlepiej nie później niż 4 - 6 tyg. przed planowaną podróżą. Pozwoli to na przyjęcie zalecanej przez lekarza profilaktyki w terminie umożliwiającym osiągnięcie odpowiedniego poziomu odporności przeciw żółtej gorączce i malarii. Nie istnieje natomiast ani szczepionka, ani profilaktyka farmakologiczna przeciw Eboli.

W dbałości o bezpieczeństwo w czasie podróży zachęcamy do korzystania z systemu e-konsulat na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://secure.e-konsulat.gov.pl/

Zgodnie z zaleceniami (WHO, ECDC, CDC) podróżujący powinni w najwyższym stopniu zachować następujące środki ostrożności:
• przestrzegać zasad higieny rąk,
• unikać wszelkich kontaktów z osobami chorymi lub ciałami osób zmarłych,
• unikać wszelkich kontaktów z dzikimi zwierzętami (w szczególności z małpami, gatunkami leśnych antylop, gryzoniami, nietoperzami), również z ciałami padłych zwierząt,
• nie spożywać mięsa dzikich zwierząt,
• dokładnie myć i obierać warzywa oraz owoce przed ich spożyciem,
• unikać przygodnych kontaktów płciowych – a w przypadku podjęcia takiego ryzyka stosować zabezpieczenia,
• zrezygnować z odwiedzania miejsc bytowania nietoperzy (np. jaskiń, kopalni, schronów).

W razie zachorowania w trakcie pobytu należy natychmiast poprosić o pomoc lekarską.

3. Postępowanie w przypadku wystąpienia gorączki oraz innych objawów po powrocie z krajów występowania Eboli

W przypadku wystąpienia, w okresie do 21 dni od ostatniego dnia pobytu w 2 krajach: Gwinei, Sierra Leone co najmniej jednego z następujących objawów: podwyższona temperatura ciała, ból głowy, niewydolność wielonarządowa, wymioty, biegunka, bóle brzucha, nie mające innych przyczyn krwawienia/wylewy krwi (np. podskórne, w obrębie błon śluzowych, siniaki) należy pozostać w domu, unikać kontaktu z innymi domownikami, oraz zadzwonić niezwłocznie pod numer 112 lub 999 w celu uzyskania od dyspozytora medycznego informacji o dalszym postępowaniu (patrz: Procedura postępowania dla dyspozytora medycznego Państwowego Ratownictwa Medycznego).

4. Sposób szerzenia się wirusa

Przeniesienie wirusa Ebola następuje przez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami osoby zakażonej. W przypadku bliskiego kontaktu z chorym twarzą w twarz - personel medyczny musi zabezpieczać twarz (błony śluzowe oczy, nos i ust) przed przeniesieniem wirusa na bliską odległość (do 1 m) w wyniku zachlapania lub aerolizacji wydzielin chorego. Osoba zakażona staje się zakaźna dopiero po wystąpieniu objawów. Natomiast w odróżnieniu do wirusa odry, ospy wietrznej lub grypy wirus Ebola nie szerzy się drogą powietrzną. Transmisja wirusa Ebola możliwa jest również od osoby zmarłej z powodu zakażenia oraz od zakażonych/padłych zwierząt takich jak: małpy czy nietoperze. Maksymalny okres wylęgania choroby (inkubacji) wynosi do  21 dni od chwili kontaktu ze źródłem zakażenia.

5. Sytuacja epidemiologiczna w pozostałych krajach regionu

Ostatni przypadek zachorowania na Ebolę w Nigerii i Senegalu odnotowany został 31 sierpnia 2014 r. Ze względu na fakt, że od ostatniego zachorowania upłynął już czas równy najdłuższemu okresowi wylegania, należy uznać że transmisja wirusa w tych 2 krajach została przerwana.  W dniu 17.10.2014 r. – Senegal, zaś w dniu 19.10.2014 r.- Nigerię oficjalnie ogłoszono krajami wolnymi od gorączki Ebola. W okresie wcześniejszym w Nigerii wystąpiło łącznie 20 przypadków, w tym 8 śmiertelnych. W Senegalu odnotowano 1 przypadek. W dniu 18 stycznia 2015 r. również Mali ogłoszone zostało za kraj wolny od gorączki Ebola. Wcześniej w Mali wystąpiło 8 przypadków zachorowań, w tym 6 zgonów. Każdorazowo przy wyjeździe należy mieć na uwadze, że obszary Afryki równikowej są terenem stałego występowania niebezpiecznych chorób tropikalnych: wirusowych gorączek krwotocznych takich jak Lassa, żółta gorączka, a także chorób przenoszonych przez owady (m.in. malaria) oraz drogą pokarmową: dur brzuszny, szigeloza (czerwonka bakteryjna).

Demokratyczna Republika Konga oficjalnie została uznana za kraj wolny od wirusa Ebola  w dniu 21 listopada 2014 r. Przypadki zachorowań na gorączkę Ebola w Demokratycznej Republice Kongo (d. Zair – ze stolicą w Kinszasa, nie mylić z Republiką Kongo ze stolicą z Brazzaville) były ograniczone do terenów wiejskich i nie objęły miast. Były one wywołane przez szczep wirusa Ebola-Sudan i nie były powiązane epidemiologiczne z obecnie trwającą epidemią w ww. krajach Afryki Zachodniej, gdzie występuje szczep Ebola-Zair. Łącznie w Demokratycznej Republice Konga odnotowano 66 przypadków zachorowań, w tym 49 śmiertelnych.


Opracowano na podstawie materiałów WHO, CDC, ECDC z dnia 13 maja 2015 r.

Więcej informacji nt. bieżącej sytuacji epidemiologicznej gorączki Ebola dostępnych jest tu:

http://www.gis.gov.pl/dep/?lang=pl&dep=13&id=105
http://www.who.int/csr/disease/ebola/en/
http://www.afro.who.int/en/clusters-a-programmes/dpc/epidemic-a-pandemic-alert-and-response/outbreak-news.html
http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/ebola_marburg_fevers/Pages/index.aspx
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/guinea/index.html

 
 
Polecane strony
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Główny Inspektor Sanitarny   Urząd   Działania GIS   Państwowa Inspekcja Sanitarna
    Struktura   Bezpieczeństwo żywności   Schemat organizacyjny
Rada Sanitarno-Epidemiologiczna   Zintegrowany system zarządzania   Nowe narkotyki   PWIS
Wystąpienia   Ankieta dla klientów GIS   Program Szczepień Ochronnych   PPIS
Sylwetki GIS   Skargi i wnioski   Bezpieczeństwo zdrowotne wody   PGIS
Patronaty GIS   Antykorupcja   Sezon grypowy   Folder informacyjny
    Oferty pracy   Choroby zakaźne    
    Zamówienia publiczne   Promocja zdrowia    
    Wniosek o spotkanie - klient instytucjonalny   Higiena środowiska    
        Żywność prozdrowotna    

 

copyright © 2012 Główny Inspektorat Sanitarny
03 -729 Warszawa, Targowa 65 , +48 22 536 13 00
mail to: inspektorat@gis.gov.pl; mail to admin

Generator kodów QR