Aktualności
 
  28 lipca przypada Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby (WZW)

 
   
   
  Informacja dla osób podróżujących do Gwinei, Liberii oraz Sierra Leone w związku z epidemią gorączki Ebola

 
   
   
  Informacja dla osób podróżujących do Gwinei, Liberii oraz Sierra Leone w związku z epidemią gorączki Ebola

Opracowano na podstawie materiałów WHO i ECDC z 15 lipca 2014 r.
 
   
   
  Informacja dla osób podróżujących do Gwinei, Liberii oraz Sierra Leone w związku z epidemią gorączki Ebola

 
   
   
  Oświadczenie Głównego Inspektora Sanitarnego

w związku z utrudnieniami w dostępności do obiektów basenowych osób chorych na łuszczycę
 
   
   
 
 
Najnowsze informacje
     
 
28 lipca przypada Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby (WZW)

Materiały na stronie WHO:
http:// http://www.who.int/campaigns/hepatitis-day/2014/en/

WZW to grupa zakażeń wywołanych przez wirusy typu A, B, C, D i E, które atakują i uszkadzają wątrobę.  
Do zakażenia człowieka wirusami zapalenia wątroby typu B i C dochodzi najczęściej drogą krwiopochodną. Według szacunków WHO infekcja wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) dotyczy około 2,8% populacji globalnej. Oznacza to, że kontakt z wirusem miało ponad 185 milionów ludzi. Spośród zakażonych ok. 130 milionów osób jest przewlekle chorych.
W Europie rozpowszechnienie zakażeń HCV jest dość zróżnicowane i wynosi od 1 do 6 % populacji. Jednocześnie schorzenia o etiologii HCV powodują rocznie w skali globu ponad 85 tysięcy zgonów, to jest dwa razy więcej niż zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS).  
W związku z tym, że WZW typu C stanowi na świecie ważny problem zdrowia publicznego w Polsce od 2012 r. wdrażany jest Program „Zapobieganie zakażeniom HCV”  realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (http://www.hcv.pzh.gov.pl/). Program, którego Liderem jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH, zaplanowano na lata 2012-2016. Celem głównym Programu jest stworzenie podstaw do zaplanowania długofalowej strategii przeciwdziałania zakażeniom HCV i zwalczania WZW typu C w Polsce.
Program „Zapobieganie zakażeniom HCV” składa się z 5 powiązanych ze sobą projektów, w tym projektu pn.: „Edukacja pracowników wybranych zawodów zwiększonego ryzyka transmisji zakażeń krwiopochodnych i ogółu społeczeństwa w zakresie prewencji HCV, HBV, HIV”, którego Partnerem jest Państwowa Inspekcja Sanitarna.

 
 
Polecane strony
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Główny Inspektor Sanitarny   Urząd   Działania GIS   Państwowa Inspekcja Sanitarna
    Struktura   Bezpieczeństwo żywności   Schemat organizacyjny
Rada Sanitarno-Epidemiologiczna   Zintegrowany system zarządzania   Nowe narkotyki   PWIS
Wystąpienia   Ankieta dla klientów GIS   Program Szczepień Ochronnych   PPIS
Sylwetki GIS   Skargi i wnioski   Bezpieczeństwo zdrowotne wody   PGIS
Patronaty GIS   Antykorupcja   Sezon grypowy   Folder informacyjny
    Oferty pracy   Choroby zakaźne    
    Zamówienia publiczne   Promocja zdrowia    
    Wniosek o spotkanie - klient instytucjonalny   Higiena środowiska    
        Żywność prozdrowotna    

 

copyright © 2012 Główny Inspektorat Sanitarny
03 -729 Warszawa, Targowa 65 , +48 22 536 13 00
mail to: inspektorat@gis.gov.pl; mail to admin

Generator kodów QR